Category Archives: Uncategorized

DAO – MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DAO – MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

&&&&&

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE – RICH COCO – CẦN MỞ ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Phú Đông II, xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

^^^^^^^^^^^^


MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DAO LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 402

* KÍCH THƯỚC: 19 x 2.6 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 12.000 VND.

 

I./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM NĨA NHỎ – NHÍ  (2 CHẤU) LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 279

* KÍCH THƯỚC: 12 x 1 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 6.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM NĨA LÀM TỪ GỖ DỪA

II./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG NHỎ – NHÍ LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 293

* KÍCH THƯỚC: 11.5 x 2.2 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 6.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG LÀM TỪ GỖ DỪA

 

III ./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG TRÁI CÂY LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 239

* KÍCH THƯỚC: 15 x 2.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 8.000 VND.

 

IV ./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM NĨA TRÁI CÂY (3 CHẤU) LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 240

* KÍCH THƯỚC: 15 x 2 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 8.000 VND.

 

V./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG CAFE LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 257

* KÍCH THƯỚC: 17 x 2.9 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 9.000 VND.

V. A/ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG CAFE DÀI – LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 425
* KÍCH THƯỚC: 21 x 2.9 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 10.000 VND.

 

VI./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG CANH LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 258
* KÍCH THƯỚC: 15 x 4 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 10.000 VND.

 

VII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG SÚP LÀM TỪ GỖ DỪA:

 * MÃ SP: 255

* KÍCH THƯỚC: 18.5 x 3.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 10.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

 

VIII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM NĨA ( 3 – 4 CHẤU) LÀM GỪ GỖ DỪA:

MÃ SP: 305

KÍCH THƯỚC: 18.5 x 3.5

* GIÁ BÁN LẺ: 10.000 VND.

 

IX./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG SÚP LỚN – TRỘN SALAP- LÀM TỪ GỖ DỪA: 

* MÃ SP: 256

* KÍCH THƯỚC: 30 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

X / MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM NĨA LỚN – TRỘN SALAP -LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 292

* KÍCH THƯỚC: 30 x 6.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

XI / MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG SOUP ĂN LẨU LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 356
* KÍCH THƯỚC: 24 x 6 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 25.000 VND.

 

 

 

XII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG DÙNG CƠM ( VÁ CƠM) LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 259

* KÍCH THƯỚC: 20.5 x 6 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 12.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

XIII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA:

1./ SẠN DỪA TRUNG – NHỌN:

* MÃ SP: 260

* KÍCH THƯỚC: 32 x 9 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 12.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

2./ SẠN DỪA DẸP NHỎ:

* MÃ SP: 261

* KÍCH THƯỚC: 29.5 x 6.3 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 12.000 VND.

3./ SẠN DỪA DẸP TRÒN NHỎ:

* MÃ SP: 262

* KÍCH THƯỚC: 24 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 12.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

4./ SẠN DỪA DẸP TRÒN TRUNG:

* MÃ SP: 263

* KÍCH THƯỚC: 29 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 12.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

5./ SẠN DỪA DẸP CÓ LỖ:

* MÃ SP: 264

* KÍCH THƯỚC: 29 x 6.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG - NĨA - VÁ - SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM MUỖNG – NĨA – VÁ – SẠN LÀM TỪ GỖ DỪA

 

XIV ./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM SẠN DỪA ĐẠI LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 241
* KÍCH THƯỚC: 37.7 x 10.7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.

 

 

 

 

XVI ./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM BỘ TỨ SẠN DỪA LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 351
* KÍCH THƯỚC: 29 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 45.000 VND.

 


 • Xưởng chúng tôi sản xuất đồ gỗ Mỹ Nghệ Dừa theo mẫu khách hàng yêu cầu với số lượng tương đối. Ngoài ra Cty có nhận Khắc lên sản phẩm Gỗ dừa, Khắc Laser Trên Gỗ Dừa theo đơn đặt hàng như: Khắc Logo Trên Gỗ dừa, Khắc Tranh Gỗ Dừa, Khắc Hoa Văn gỗ dừa, Họa Tiết trên Gỗ dừa, Khắc Bảng Hiệu Gỗ dừa, Khắc Hình hoặc chân dung Lên Gỗ dừa, Khắc Tên Lên Gỗ dừa…
 • Với máy móc, công nghệ hiện đại kết hợp với đội ngũ thợ gỗ thủ công nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ Mỹ Nghệ Dừa và Khắc Laser Trên Gỗ Dừa chúng tôi luôn đáp ứng chính xác theo yêu cầu khách hàng, có thể khắc được những chi tiết phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao. Tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất.

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Phú Đông II, xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

KHAY GỖ DỪA

KHAY GỖ DỪA

 • Khay gỗ dừa dùng cho nhà hàng Nhật Bản, Khách sạn, quán ăn, quán cà phê …
 • Tiệm nail, spa, massage, thẩm mỹ viện, …

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


 

I./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM KHAY GỖ DỪA HÌNH CHỮ NHẬT:

* MÃ SP: 416
* KÍCH THƯỚC: 26.6 x 18.5 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 80.000 VND

I./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM KHAY GỖ DỪA HÌNH CHỮ NHẬT:

* MÃ SP: 417
* KÍCH THƯỚC: 27.5 x 24.5 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 90.000 VND

I./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM KHAY GỖ DỪA HÌNH CHỮ NHẬT:

* MÃ SP: 418
* KÍCH THƯỚC: 36 x 24 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 100.000 VND

 


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ sx: Phú Đông II, xã An Định, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

+++++

www.TruongLamSon.com

Cty TNHH BE THE RICH – http://www.BeTheRich.com

Connecting friends – Connecting love!

*****

BE THE RICH Co., Ltd. – http://www.BeTheRich.com

Connecting friends – Connecting love!

GÁT ĐŨA

GÁT ĐŨA DỪA CAO CẤP


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com


 

Công ty TNHH Be The Rich chuyên cung cấp sản phẩm Mỹ Nghệ dừa, gát đũa dừa xuất xứ từ Bến Tre, Việt Nam:


MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM GÁT ĐŨA DỪA:

* MÃ SP: 376_A
* KÍCH THƯỚC:4 .4 x 1.2 cm

* GIÁ BÁN LẺ KM: 4.000 VND.

 

 

 

 • GÁT ĐŨA DỪA:

  * MÃ SP: 376_B

  * KÍCH THƯỚC: 6 .5 x 1.5 x 1.7 (D-R-C)cm

 • GIÁ BÁN LẺ KM: 5.000 VND.

 

+ Chuyên gia công theo yêu cầu các mẩu gát đũa bằng gỗ dừa.


Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 

&&&&&

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

LY TỪ GỖ DỪA

LY TỪ GỖ DỪA

)))(((

CẦN MỞ ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC!


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, HCM


I./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LY RƯỢU, LY UỐNG TRÀ – UỐNG CHÈ LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 378

* KÍCH THƯỚC: 4 x 3.5  cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 10.000 VND.

 

II./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LY RƯỢU LÀM TỪ GỖ DỪA ( DÙNG TRONG QUÁN BAR, QUÁN NHẬU…):

* MÃ SP: 359

* KÍCH THƯỚC: 3.5 X 8 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

 

 

 

III./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LY LÀM TỪ GỖ DỪA ( LY UỐNG SỮA, CAFE, TRÀ…):

* MÃ SP: 360

* KÍCH THƯỚC: 6.8 X 8 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 40.000 VND.

 

 

IV./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LY CÓ TAY CẦM – LÀM TỪ GỖ DỪA ( LY UỐNG BEER, NƯỚC NGỌT…):

* MÃ SP: 361

* KÍCH THƯỚC: 7.3 X 13 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 65.000 VND.

 

 


 

 • Xưởng chúng tôi sản xuất đồ gỗ Mỹ Nghệ Dừa theo mẫu khách hàng yêu cầu với số lượng tương đối. Ngoài ra Cty có nhận Khắc lên sản phẩm Gỗ dừa, Khắc Laser Trên Gỗ Dừa theo đơn đặt hàng như: Khắc Logo Trên Gỗ dừa, Khắc Tranh Gỗ Dừa, Khắc Hoa Văn gỗ dừa, Họa Tiết trên Gỗ dừa, Khắc Bảng Hiệu Gỗ dừa, Khắc Hình hoặc chân dung Lên Gỗ dừa, Khắc Tên Lên Gỗ dừa…
 • Với máy móc, công nghệ hiện đại kết hợp với đội ngũ thợ gỗ thủ công nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ Mỹ Nghệ Dừa và Khắc Laser Trên Gỗ Dừa chúng tôi luôn đáp ứng chính xác theo yêu cầu khách hàng, có thể khắc được những chi tiết phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao. Tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất.

 


Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 0918 407070


 

www.TruongLamSon.com

**********

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA

THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


I./ SẢN PHẨM THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA: LOẠI LÔNG CHỈ TRƠN.

* MÃ SP: 385
* KÍCH THƯỚC: 40 x 60 x 1.8 cm

* GIÁ BÁN LẺ KM: 65.000 VND.

I.A/ SẢN PHẨM THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA: LOẠI LÔNG CHỈ TRƠN.

* MÃ SP: 426
* KÍCH THƯỚC: 52 x 60 x 1.8 cm

* GIÁ BÁN LẺ KM: 80.000 VND.

tham-xo-dua-tham-xo-dua-xuat-khau-ben-tre-ho-chi-minh-tham-chui-chan-xo-dua-chi-xo-dua-tham-chui-chan-van-phong-welcome-my-nghe-dua-rich-coco-8

I.B/ SẢN PHẨM THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA: LOẠI LÔNG CHỈ TRƠN.

* MÃ SP: 427
* KÍCH THƯỚC: 60 x 100 x 1.8 cm

* GIÁ BÁN LẺ KM: 130.000 VND.

tham-xo-dua-tham-xo-dua-xuat-khau-ben-tre-ho-chi-minh-tham-chui-chan-xo-dua-chi-xo-dua-tham-chui-chan-van-phong-welcome-my-nghe-dua-rich-coco-9

I.C/ SẢN PHẨM THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA: LOẠI LÔNG CHỈ TRƠN.

* MÃ SP: 428
* KÍCH THƯỚC: 60 x 142 x 1.8 cm

* GIÁ BÁN LẺ KM: 190.000 VND.

tham-xo-dua-tham-xo-dua-xuat-khau-ben-tre-ho-chi-minh-tham-chui-chan-xo-dua-chi-xo-dua-tham-chui-chan-van-phong-welcome-my-nghe-dua-rich-coco-7

II./ SẢN PHẨM THẢM CHÙI CHÂN XƠ DỪA: LOẠI LÔNG CHỈ XÙ.

* MÃ SP: 386
* KÍCH THƯỚC: 40 x 60 x 3 cm

* GIÁ BÁN LẺ KM: 65.000 VND.

 

 • Xơ dừa là phần của vỏ trái dừa được xé ra. Xơ dừa sử dụng rộng rãi trong các ngành thủ công mỹ nghệ hoặc dùng để phủ lên gốc của những cây trồng, giá thể (để trồng rau). Xơ dừa có thể được dùng để xử lý nước thải rất tố. Đặt biệt xơ dừa làm thảm chùi chân, thảm trải sàn nhà.
 • Cơ sở Thủ công mỹ nghệ dừa Rich CoCo chuyên sản xuất cung cấp các loại thảm xơ dừa chùi chân, hảm chùi chân Welcome cho khách sạn, trải thảm nền nhà, sân vườn, shop, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, văn phòng làm việc.
 • Thảm chùi chân xơ dừa, thảm trải sàn nhà có hình con vật, phong cảnh, chữ, logo, hoa văn … đáp ứng theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Thảm chùi chân xơ dừa, thảm trải sàn nhà rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, kích thước, màu sắc đáp ứng nhiều mục đích sử dụng cho quý khách hàng.
 • Thảm chùi chân xơ dừa, thảm trải sàn nhà của chúng tôi với đội ngũ nhân công lành nghề lâu năm sẽ cung cấp sản phẩm chất lượng cao cấp nhất đáp ứng nhu cầu và sự hài long của quý khách.
 • Thảm chùi chân xơ dừa, thảm trải sàn nhà đẹp, mộc, độc đáo sẽ giúp bạn mang đến ấn tượng với khách đến tham quan.
 • Thảm chùi chân xơ dừa, thảm trải sàn nhà là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên rất thân thiện với môi trường.

 

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

^^^^^^^^^

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

LƯỢT CHẢY TÓC LÀM TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LƯỢT CHẢY TÓC LÀM TỪ GỖ DỪA

&&&&&&&&&

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE – RICH COCO – CẦN MỞ ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

@@@@@@@

I./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LƯỢT CHẢY TÓC LỚN LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 271

* KÍCH THƯỚC:  20.5 x 4cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

 

II./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LƯỢT CHẢY TÓC NHỎ LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 304

* KÍCH THƯỚC: 16.5 x 3.2cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.

 

III./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM LƯỢT CHẢY TÓC NGẮN LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 325

* KÍCH THƯỚC: 12 X 3.5cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.

 

***********************

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

****************

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

  Connecting friends – Connecting love!

TƯỢNG ĐIÊU KHẮC MỸ NGHỆ GỖ GHÉP HÌNH 12 CON GIÁP

TƯỢNG ĐIÊU KHẮC MỸ NGHỆ GỖ LẮP GHÉP HÌNH THÔNG MINH HÌNH THÚ VÀ 12 CON GIÁP

TƯỢNG ĐƯỢC LẮP GHÉP TỪ NHỮNG MIẾNG GỖ CÓ THỂ THÁO RỜI VÀ LẮP VÀO DỄ DÀNG

CẦN MỞ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


 • Bạn đang phân vân không biết nên chọn cho bé món đồ chơi trí tuệ IQ như thế nào để vừa giúp bé phát triển trí thông minh nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn.
 • Mỹ Nghệ Rich COCO giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm đồ chơi bằng gỗ hình thú cho bé, được làm từ chất liệu gỗ cao cấp.
 • Tất cả các sản phẩm được thiết kế tỉ mỉ, màu sắc an toàn cho trẻ khi chơi.
 • Hãy liên hệ ngay đễ dễ dàng có những món đồ chơi gỗ thông minh, đồ chơi xếp hình bằng gỗ, tượng gỗ cho bé v.v.
 • Bộ tượng gỗ ghép hình bao gồm rất nhiều loại thú vật giúp dạy bé nhận biết các con vật quen thuộc, kỹ năng sống mần non cho bé.

 • Người Việt thường dựa vào năm sinh và con giáp tương ứng để chọn lựa những món vật phẩm làm quà tặng độc đáo và đầy ý nghĩa. Với tượng điêu khắc mỹ nghệ gỗ 12 con giáp sẽ là món quà tặng lưu niệm độc đáo cho người thân.

 

 • Đặt biệt: tượng được làm từ nhiều mãnh gỗ ghép tinh vi có thể tháo rời bằng tay và lắp ghép dễ dàng. Phù hợp cho trẻ em tập chơi đùa và học môn tháo ghép, lắp hình thông minh.

1./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON CHUỘT – TUỔI TÝ:

Chuột là biểu tượng của sự đủ đầy, sung túc trong cuộc sống, mang nhiều phúc lộc tràn trề, tiền tài luôn dư dả.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 15 x 3 x 8

  GIÁ KM: 50.000 VND

2./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON TRÂU – TUỔI SỬU:

Trâu vốn là con vật hiền lành và có sức mạnh bền bỉ, nên trâu biểu tượng cho sự an lành, thịnh vượng, cuộc sống luôn no đủ và công việc phát triển vững bền.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 18 x 3 x 7.5 

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

3./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON CỌP ( HỔ)- TUỔI DẦN:

Hổ là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực lớn.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 16.5 x 3 x 9

 • GIÁ KM: 50.000 VND

4./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON MÈO – TUỔI MÃO ( MẸO):

Mèo là linh thú cát tường, biểu tượng cho sự trường thọ.

KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 8.5

GIÁ KM: 50.000 VND

5./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON RỒNG – TUỔI THÌN:

Rồng là biểu tượng của sự thịnh vượng, uy quyền, bày tỏ khát vọng vươn lên mạnh mẽ đem lại nhiều may mắn.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 23 x 3 x 7

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

6./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON RẮN – TUỔI TỴ:

Rắn là hình tượng của sự khôn ngoan, thông thái và kiên quyết. Món quà tặng thích hợp cho những người có vị trí trong xã hội.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 42 x 3 x 3

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

7./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON NGỰA – TUỔI NGỌ:

Ngựa là hình tượng của sự trung thành, nhanh nhẹn, bền bỉ mang lại nhiều tại lộc, may mắn. Hình tượng ngựa luôn đi liền với sự thành công, đặc biệt trong kinh doanh người ta rất trân trọng món quà tặng là ngựa.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 17 x 3 x 12.5

 • GIÁ KM: 50.000 VND

8./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON DÊ- TUỔI MÙI:

Dê là con vật của sự điềm đạm, ôn hòa, thuần hậu nhưng cũng rất nhân trí. Trưng bày dê trong nhà nhất là người tuổi mùi sẽ giúp mang may mắn, mau hồi phục bệnh tật.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 16 x 3 x 8.5

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

9./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON KHỈ – TUỔI THÂN:

Khỉ là biểu tượng của quyền quý mang lại may mắn.

KÍCH THƯỚC – DRC: 12 x 3 x 8

GIÁ KM: 50.000 VND

10./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON GÀ: TUỔI DẬU:

Gà giúp phát đạt trong kinh doanh, mang lại may mắn và hạnh phúc trong ngày mới.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 17 x 3 x 10

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 11:

11./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON CHÓ – TUỔI TUẤT:

Chó là con vật trung thành, thể hiện sự an toàn và thịnh vượng. Người ta quan niệm cho mang lại nhiều may mắn, bình an.

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 18 x 3 x 11

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

12./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON HEO – TUỔI HỢI:

Heo (lợn) đại diện cho sự giàu có, giàu sang, thành công trong công việc. Phù hợp làm quà tặng cho đối tác làm ăn, các cửa hàng kinh doanh.

KÍCH THƯỚC – DRC: 16 x 3 x 8

GIÁ KM: 50.000 VND

13./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON RÙA:

 

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 15 x 7 x 3

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

14./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON NHÍM:

 

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 17 x 3 x 8

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

15./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON KHỦNG LONG:

 

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 19 x 3 x 8

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

16./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON CÁ SẤU:

 

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 25 x 6 x 3

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

17./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH CON VOI:

 • KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 8

 • GIÁ KM: 50.000 VND

 

18./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON THẰN LẰN:

KÍCH THƯỚC – DRC: 22 x 3 x 3

GIÁ KM: 50.000 VND

 

19./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CÁ HEO:

KÍCH THƯỚC – DRC: 20 x 3 x 6.5

GIÁ KM: 50.000 VND

 

20./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON GẤU:

KÍCH THƯỚC – DRC: 15 x 3 x 8

GIÁ KM: 50.000 VND

 

 

21./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON HƯU CAO CỔ:

KÍCH THƯỚC – DRC: 19 x 3 x 14

GIÁ KM: 50.000 VND

 

22./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON SÓC:

KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 13.5

GIÁ KM: 50.000 VND

 

23./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON TÊ GIÁC:

KÍCH THƯỚC – DRC: 17 x 3 x 7.5

GIÁ KM: 50.000 VND

 

24./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – TRÁI TIM ĐÔI:

 

KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 7.5

GIÁ KM: 50.000 VND

 

 

24./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CÂY ĐÀN:

KÍCH THƯỚC – DRC: 18.5 x 3 x 6.5

GIÁ KM: 50.000 VND

 

25./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON THỎ:

KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 8

GIÁ KM: 50.000 VND

 

26./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON HÀ MÃ:

KÍCH THƯỚC – DRC: 16 x 3 x 8

GIÁ KM: 50.000 VND

 

27./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CHUỘT TÚI KANGAROO:

KÍCH THƯỚC – DRC: 14 x 3 x 8.5

GIÁ KM: 50.000 VND

 

28./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CHIM CÁNH CỤT:

KÍCH THƯỚC – DRC: 7.5 x 3 x 14.5

 

GIÁ KM: 50.000 VND

 

 

29./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CÁ HEO:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

30./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CÁ CHÉP:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

 

31./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – HÌNH CON SƯ TỬ:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

32./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – HÌNH CON LẠC ĐÀ:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

32./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CÁ NGỰA:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

34./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON TÊ GIÁC:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

35./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CON CÁ MẬP:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

36./ TƯỢNG ĐIÊU KHẮC GỖ LẮP GHÉP HÌNH – CÁ KIẾM:

KÍCH THƯỚC – DRC:

GIÁ KM: 50.000 VND

 

 

 

 


Bạn đang phân vân không biết nên chọn cho bé món đồ chơi trí tuệ IQ như thế nào để vừa giúp bé phát triển trí thông minh nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn.

Mỹ Nghệ Rich COCO giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm đồ chơi bằng gỗ hình thú cho bé, được làm từ chất liệu gỗ cao cấp.

Tất cả các sản phẩm được thiết kế tỉ mỉ, màu sắc an toàn cho trẻ khi chơi.

Hãy liên hệ ngay đễ dễ dàng có những món đồ chơi gỗ thông minh, đồ chơi xếp hình bằng gỗ, tượng gỗ cho bé v.v.

Bộ tượng gỗ ghép hình bao gồm rất nhiều loại thú vật giúp dạy bé nhận biết các con vật quen thuộc, kỹ năng sống mần non cho bé.

~~

     ~~~


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 

~~~~~~~~~~~~~

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

SẢN PHẨM VĂN PHÒNG PHẨM TỪ GỖ DỪA

SẢN PHẨM VĂN PHÒNG PHẨM TỪ GỖ DỪA

&&&&&

CẨN MỞ ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.I. / SẢN PHẨM HỘP ĐỰNG BÚT-VIẾT TỪ GỖ DỪA ( CÓ ĐIÊU KHẮC 4 HÌNH CÔ GÁI):

* MÃ SP: 366
* KÍCH THƯỚC: 11.5 X 8 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 60.000 VND.

 

 

 

II. / SẢN PHẨM HỘP ĐỰNG CARD – DANH THIẾP TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 342
* KÍCH THƯỚC: 13 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 50.000 VND.

 


III. / SẢN PHẨM HỘP ĐỰNG CARD – DANH THIẾP – BÚT TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 347
* KÍCH THƯỚC: 15.5 x 5.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 50.000 VND.

 


 • Xưởng chúng tôi sản xuất đồ gỗ Mỹ Nghệ Dừa theo mẫu khách hàng yêu cầu với số lượng tương đối. Ngoài ra Cty có nhận Khắc lên sản phẩm Gỗ dừa, Khắc Laser Trên Gỗ Dừa theo đơn đặt hàng như: Khắc Logo Trên Gỗ dừa, Khắc Tranh Gỗ Dừa, Khắc Hoa Văn gỗ dừa, Họa Tiết trên Gỗ dừa, Khắc Bảng Hiệu Gỗ dừa, Khắc Hình hoặc chân dung Lên Gỗ dừa, Khắc Tên Lên Gỗ dừa…
 • Với máy móc, công nghệ hiện đại kết hợp với đội ngũ thợ gỗ thủ công nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ Mỹ Nghệ Dừa và Khắc Laser Trên Gỗ Dừa chúng tôi luôn đáp ứng chính xác theo yêu cầu khách hàng, có thể khắc được những chi tiết phức tạp và yêu cầu độ chính xác cao. Tiết kiệm được thời gian và chi phí sản xuất.

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 

******

www.TruongLamSon.com

*******

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

GÁO DỪA

 GÁO DỪA

CẦN NHÀ PHÂN PHỐI GÁO DỪA TRÊN TOÀN QUỐC!


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


I./ GÁO DỪA : 

* MÃ SP: 316

* KÍCH THƯỚC: 11 ~ 13 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 13.000 VND.

II./ BỘ LY LÀM TỪ GÁO DỪA:

==>> DÙNG LÀM LY UỐNG NƯỚC, UỐNG BEER ( BIA), UỐNG SINH TỐ, ĂN TRÁI CÂY…

DÙNG LÀM CHẬU CẤM HOA, CHẬU TRỒNG HOA, CHẬU THẮP NẾN, LÀM NAIL …

* MÃ SP: 317

* KÍCH THƯỚC: 10 x 11.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

 

 

III./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM CHÉN LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 265

* KÍCH THƯỚC: 11.5 x 7.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.


IV./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DĨA HÌNH CHIẾC LÁ LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 294

* KÍCH THƯỚC: 14 x 4 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

V./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DĨA HÌNH CÁNH HOA MAI GỢN SÓNG LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 295

* KÍCH THƯỚC: 13 x 5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

VI./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DĨA HÌNH CHIẾC LÁ LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 328

* KÍCH THƯỚC: 14 x 4 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND. => HẾT HÀNG

VII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DĨA HÌNH CHIẾC LÁ LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 329

* KÍCH THƯỚC: 14 x 4 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

VIII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DĨA HÌNH CHỮ NHẬT LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 294

* KÍCH THƯỚC: 14 x 4 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND. =>HẾT HÀNG

IX. / MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM DĨA HÌNH CHIẾC LÁ LÀM TỪ GÁO DỪA:

* MÃ SP: 352

* KÍCH THƯỚC: 14 x 4 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.=>HẾT HÀNG

 

X./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM GÁO MÚC NƯỚC NHỎ LÀM TỪA GÁO DỪA:

* MÃ SP: 272

* KÍCH THƯỚC:  39 x 8 x 4.7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 16.000 VND.

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM ĐỒ GIA DỤNG TỪ GỖ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM ĐỒ GIA DỤNG TỪ GỖ DỪA

XI./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM GÁO MÚC NƯỚC LỚN LÀM TỪA GÁO DỪA:

* MÃ SP: 300

* KÍCH THƯỚC: 39 x 12 x 7.5 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

XII./ MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM GÁO MÚC NƯỚC NHỎ – GÁO MÚC RƯỢU LÀM TỪ GỖ DỪA: 

* MÃ SP: 324

* KÍCH THƯỚC: 24 x 5 x 3.5cm

* GIÁ BÁN LẺ: 20.000 VND.

my-nghe-dua-ben-tre-handicraft-xo-dua-gao-dua-go-dua-thu-cong-my-nghe-dua-dua-choi-dua-rich-coco-coconut-hop-tam-xia-rang-tam-dao-gao-dua-gao-muc-ruou-muc-lau-muong-canh-nho

 

XII./ A -/  MỸ NGHỆ DỪA: SẢN PHẨM GÁO MÚC NƯỚC LỚN – GÁO MÚC RƯỢU, VÁ MÚC CANH ĂN LẨU LÀM TỪ GỖ DỪA: 

* MÃ SP: 429
* KÍCH THƯỚC: DÀI 41 x ĐƯỜNG KÍNH 6.5 x CAO 7.5cm

* GIÁ BÁN LẺ: 50.000 VND.

my-nghe-dua-ben-tre-handicraft-xo-dua-gao-dua-go-dua-thu-cong-my-nghe-dua-dua-choi-dua-rich-coco-coconut-hop-tam-xia-rang-tam-dao-gao-dua-gao-muc-ruou-muc-lau-muong-canh-5

my-nghe-dua-ben-tre-handicraft-xo-dua-gao-dua-go-dua-thu-cong-my-nghe-dua-dua-choi-dua-rich-coco-coconut-hop-tam-xia-rang-tam-dao-gao-dua-gao-muc-ruou-muc-lau-muong-canh-7

XIII./ GÁO DỪA THÔ :

* MÃ SP: 380

* KÍCH THƯỚC: 11 ~ 13 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 5.000 VND.

 

 

 

 

 

 

XIV./ GÁO DỪA LÀM CHẬU HOA :

–  Chậu hoa bằng gáo dừa: Dùng trồng hoa kiểng, cây bon sai, rau sạch trong nhà, dùng treo hoặc để trên bàn đều được.

– Chậu hoa bằng gáo dừa: Dùng làm chậu chứa hay đựng thức ăn cho chim, chó, mèo, thú cưng…

– Chậu hoa bằng gáo dừa: Có lổ thoát nước bên dưới và 3 lổ móc dây treo, có đế giữ thăng bằng.

* MÃ SP: 381

* KÍCH THƯỚC: 11 ~ 13 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 10.000 VND.

 

 

 

XV./ TRÁI DỪA NGUYÊN TRÁI LÀM CHẬU HOA:

– Chậu hoa bằng trái dừa: Dùng trồng hoa kiểng, chậu hoa lan, cây bon sai, rau sạch trong nhà, dùng treo hoặc để trên bàn đều được.

– Chậu hoa bằng trái dừa: Có lổ thoát nước bên dưới và 3 lổ móc dây treo, có đế giữ thăng bằng.

* MÃ SP: 384

* KÍCH THƯỚC: 11 ~ 13 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 15.000 VND.


 

 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 

~~~~~

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

ĐỒNG HỒ GỖ DỪA

ĐỒNG HỒ GỖ DỪA


CẦN MỞ ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC

 


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


I./ SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 423

* KÍCH THƯỚC: rộng 5.5 cm ( đường kính 12.5)

* GIÁ BÁN LẺ: 280.000 VND.

II./ SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ LÀM TỪ GỖ DỪA:

* MÃ SP: 355

* KÍCH THƯỚC: 20 x 6 x 18 cm ( đường kính 12.5)

* GIÁ BÁN LẺ: 350.000 VND.

 

 

 


 

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

&&&

www.TruongLamSon.com

*********

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

^^^

SẢN PHẨM GƯƠNG TRANG ĐIỂM ĐỂ BÀN BẰNG GỖ

 

SẢN PHẨM GƯƠNG TRANG ĐIỂM ĐỂ BÀN BẰNG GỖ 


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh. 

I./ SẢN PHẨM GƯƠNG TRANG ĐIỂM ĐỂ BÀN BẰNG GỖ – HÌNH HAI CÔ GÁI ÁO DÀI – HAI CÂY DỪA

* MÃ SP: 367
* KÍCH THƯỚC: 11 x 7 cm

* GIÁ BÁN LẺ: 25.000 VND.

 

  

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 

&&&&&

www.TruongLamSon.com

*****

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

 

BÀN GHẾ GỖ DỪA

BÀN GHẾ GỖ DỪA


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


 • Xưỡng mộc, trại mộc gỗ dừa RICH COCO chuyên cung cấp và sản xuất theo đơn đặt hàng các loại bàn ghế ăn bằng gỗ dừa cho nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, quán cà phê, Bar, quán nhậu vĩa hè, quán chè, bàn ghế quán ăn gia đình, bàn ghế ăn cơm, ghế đai, bàn tròn ăn cơm, quán nướng BBQ, bàn ghế văn phòng, bàn ghế học sinh.
 • Xưởng đóng bàn ghế gỗ dừa RICH COCO đa dạng về mẫu mã, luôn cập nhật xu hướng cho ra những sản phẩm phù hợp với ngành dịch vụ nhà hàng ăn uống cũng như truyền thống văn hóa người Việt Nam. Xưởng đóng bàn ghế gỗ dừa luôn sáng tạo và mang đến những mẫu bàn ghế gỗ quán ăn cao cấp. Với nét đẹp tinh tế, sang trọng, gọn nhẹ , tạo sự thoải mái cho khách khi ngồi lâu.
 • Bàn ghế quán ăn, bàn ghế quán nhậu, nhà hàng, quán càfe được làm từ chất liệu gỗ dừa thiên nhiên 100% xuất xứ từ Bến Tre.
 • Bàn ghế gỗ dừa quán ăn, bàn ghế quán nhậu, nhà hàng, quán càfe được sản xuất bởi Cty Be The Rich.
 • Bộ bàn ghế gỗ dừa quán ăn cho nhà hàng, quán cà phê có mẫu mã từ bình dân cho đến kiểu mới lạ, sang trọng giá rẻ.
 • Bộ bàn ghế gỗ dừa quán ăn cho nhà hàng, quán cà phê được gia công kích thước theo yêu cầu của quý khách hàng.
 • Đặc biệt, với lực lượng nhân công đông đảo và lành nghề, xưởng sản xuất bàn ghế gỗ từ dừa của chúng tôi có thể cung cấp cho thị trường TPHCM và các tỉnh lân cận hay trên toàn quốc số lượng lớn bộ bàn ghế các loại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu NHANH-ĐẸP-BỀN-RẺ-ĐỘC của Quý Khách hàng.
 • Với mô hình kinh doanh quán ăn uống thì hương vị món ăn là yếu tố quyết định nhưng bên cạnh đó thỉ không gian bàn ghế cũng góp phần lớn và thành công của quán. Những bộ bàn ghế dành cho quán ăn với thiết kế mới lạ, sang trọng nhưng chi phí rất hợp lý. Bạn đang cần tạo ra một phong cách mới, một không gian mới phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn với những mẫu bàn ghế quán ăn từ gỗ dừa rất bền đẹp độc lạ.
 • Ngày nay, ngoài bàn ghế đồ gỗ truyền thống ra thì những thiết kế bàn ghế gỗ quán ăn chân sắt đang được ưa chuộng bởi tính bền bỉ tiện dụng và thẩm mỹ cao. Những bộ bàn ghế cafe làm từ gỗ dừa được xử lý kỹ thuật cao trước khi đưa vào phun sơn chống thấm nước, chân sắt mạ kẽm và sơn tĩnh điện.

 

 

 

 

– THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÀN GỖ DỪA:

chất lượng của bàn ghế gỗ dừa phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố độ dày của gỗ và độ dày của khung sắt. Sắt phải dầy trên 1mm, gỗ dầy trên 15mm thì sản phẩm mới cứng cáp, đảm bảo thời hạn sử dụng lâu bền.

– KỸ THUẬT SƠN BÀN GỖ DỪA:

+ Gỗ dừa: Sơn PU đòi hỏi thợ sơn phải có tay nghề và kinh nghiệm. Bề mặt gỗ sau khi sơn phải mịn đều, không nhám tay và đạt độ bóng nhất định.

+ Sắt: mạ kẽm nhúng nóng sau đó Sơn tĩnh điện kỹ thuật và chất lượng cao.

Quý Khách đang có nhu cầu sử dụng bàn ghế gỗ dừa, bàn ghế cafe, bàn ghế quán nhậu, bàn ghế nhà hàng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

Chúng tôi cam kết rằng sẽ đem đến Quý Khách hàng sự hài lòng tuyệt đối nhất!

 

 


Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

 

!!!!!

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

CHẬU XƠ DỪA TRỒNG CÂY

CHẬU XƠ DỪA – TRỒNG CÂY


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


I./ GIỚI THIỆU CHẬU XƠ DỪA:

Chậu xơ dừa là chậu được sản xuất hoàn toàn từ thiên nhiên thân thiện với môi trường. Chậu xơ dừa được làm từ nguyên liệu chính là xơ dừa từ trái dừa đã qua xử lý sạch và sấy khô để loại bỏ tạp chất, diệt vi khuẩn có hại. Xuất xứ nguồn gốc xơ dừa từ Bến Tre của cty Be The Rich.

Sau đó, các xơ dừa này được ép khuôn tạo hình thành những chậu với nhiều kích cỡ khác nhau.

Sản phẩm chậu xơ dừa phù hợp trồng cây, hoa kiểng nội thất.

Trong môi trường tự nhiên ngoài trời, các chậu xơ dừa này có độ phân hủy trên 03 tháng đến trên 01 năm tùy theo kích cỡ và độ dày mỏng của chậu.

II./ CÔNG DỤNG CỦA CHẬU XƠ DỪA:

– Chậu xơ dừa dùng trồng hoa kiểng nội thất trong gia đình hoặc văn phòng làm việc.

– Chậu xơ dừa tạo dáng và mang thiên nhiên vào nhà khi dùng để trang trí nội thất.

– Chậu xơ dừa dùng để ươm trồng và vận chuyển các cây mầm, cây giống, hoa kiểng.

– Chậu xơ dừa mang tính thẩm mỹ cao so với các chậu nhựa, an toàn cao khi không rơi vỡ như các chậu sành sứ.

– Chậu xơ dừa còn được dùng trong sản xuất hoa giả, trưng bày nghệ thuật tạo không gian thiên nhiên trong gia đình hoặc văn phòng.

– Chậu xơ dừa có giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí.

– Nếu dùng Chậu xơ dừa để ươm trồng sẽ giúp cây trồng phát triển tốt và tự nhiên do rễ cây có thể phát triển xuyên qua lớp vỏ chậu và tiếp tục phát triển bình thường khi đặt xuống đất, tránh được trường hợp khi cây lớn phải sang chiết chậu và rễ cây sẽ bị cong biến dạng như khi trồng trong chậu bằng sứ hay nhựa.

III./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẬU XƠ DỪA:

1/- Trồng cây hoa kiểng:

Đầu tiên bạn cho đất vào Chậu xơ dừa sau đó tiến hành trồng cây, hoa kiểng phù hợp với kích cỡ của chậu.

Lưu ý: tưới nước vừa đủ ẩm để bảo quản độ bền của chậu. Sử dụng tốt hơn trong môi trường thoáng mát, nội thất.

 2./- Ươm trồng:

Đầu tiên bạn cho đất vào chậu xơ dừa cho hạt giống cần ươm vào để ươm hoặc trồng trực tiếp cây con vào chậu.

Sau đó để chậu xơ dừa ngoài môi trường tự nhiên và tưới nước bình thường.

Sau khi thấy rễ cây phát triển và mọc xuyên qua lớp chậu xơ dừa, khi đó sẽ cho cả chậu xơ dừa và cây con xuống đất trồng trực tiếp (hoặc cho vào chậu lớn hơn) mà không cần phải sang chiết chậu xơ dừa.

Chậu xơ dừa sẽ phân hủy tự nhiên và tạo lớp dưỡng chất cho cây phát triển. Chậu xơ dừa sẽ thay thế hoàn hảo cho việc bầu ươm bằng túi nylon và không gây hại cho môi trường.

IV./ CHI TIẾT SẢN PHẨM:

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG TRƯỚC

 

 

 

 


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

——

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH – www.BeTheRich.com

Connecting friends – Connecting love!

RƯỢU DỪA BẾN TRE

RƯỢU DỪA BẾN TRE

RICH COCONUT WINE

Đặc sản trái dừa Bến Tre!


LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.


HẾT HÀNG

 • Rượu dừa Bến Tre thương hiệu RICH COCONUT WINE đang rất hút khách tại Tp HCM và ngày càng được yêu thích trong các bữa ăn của người Việt trên toàn quốc. Năm 2012 trở về đây, rượu dừa được tiêu thụ rất tốt, trong khi rượu mạnh có xu hướng giảm rõ rệt.
 • Rượu dừa Bến Tre RICH COCONUT WINE ngày càng trở nên thân thuộc, và là thức uống không thể thiếu trong các bữa ăn, bữa tiệc của người Việt Nam. Dịp cuối năm số lượng trái rượu dừa đã và đang cung cấp ra thị trường tăng với tốc độ nhanh và nhiều. Đặc biệt là rượu dừa Bến Tre thương hiệu RICH COCONUT WINE, đa số khách hàng đều tìm mua cho được loại rượu dừa độc đáo có một không hai này. Thương hiệu rượu dừa Bến Tre hiện nay đã có mặt tại khắp các tỉnh thành trong cả nước.
 • Rượu dừa Bến Tre được chia làm nhiều loại từ bình dân đến cao cấp.
 • Rượu dừa Bến Tre được nấu rượu theo phương pháp gia truyền sản xuất hoàn toàn thủ công từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, đảm bảo cả về chất lượng tuyệt hảo lẫn hình thức độc đáo. Quy mô sản xuất và tiêu chí về chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu.

 

 • Rượu dừa Bến Tre xuất hiện có hai loại: rượu có nồng độ cao được ngâm ủ trong trái dừa vẫn còn nguyên cùi dừa và rượu mật hoa dừa được lên men từ mật hoa dừa, sau quá trình chưng cất thành công mới đổ vào trái dừa hoặc chai thủy tinh.

1./ Rượu dừa: Ngâm ủ trong trái dừa từ nguyên liệu chính là rượu nếp thông thường có nồng độ cao, từ 48% Vol tới 60%Vol. Rượu dừa được ngâm trong trái dừa ủ kín theo một qui trình kĩ thuật và thời gian nhất định trước khi xuất xưởng.

2./ Rượu mật hoa dừa: Rượu được lên men hoàn toàn tự nhiên bằng nước mật hoa dừa (người ta lấy mật hoa dừa giống như lấy mật bông thốt nốt), đó là một thứ nước chảy ra từ hoa dừa rất ngon và mát, dễ lên men vì có nhiều đường. Nước mật hoa dừa này sau khi lên men sẽ cho ra một loại rượu nhẹ khoảng 8% Vol.

Sau quá trình chưng cất và thanh lọc các độc tố trong rượu sẽ được loại rượu mật hoa dừa chính hiệu với nồng độ cồn khoảng 29% Vol. Rượu mật hoa dừa được đóng thành phẩm trong chai thủy tinh, trái dừa đã bỏ cùi (để bảo quản được lâu – tới 5 năm) hoặc trái dừa còn nguyên cùi để tăng hương vị (loại này ít vì dễ hư chỉ bảo quản được gần 1 tháng). Tuy nhiên phương pháp này không phổ biến vì qui trình phức tạp và nguyên vật liệu không sẵn có, giá còn cao.

 

3./ Mùi vị của rượu dừa:

 • Rượu dừa có vị cay nồng, ngọt dịu, mùi thơm của men rượu kết hợp với mùi thơm của cốt dừa tạo nên cảm giác dễ chịu.
 • Lần đầu tiên uống rượu tốt cho sức khỏe , giúp khỏe mạnh, da vẻ hồng hào.
  Cay thâm thúy nhưng cũng rất ngọt ngào, nồng nàn nhưng thanh tao dịu nhẹ.

4./ Cách thưởng thức rượu dừa:

Người ta có thể uống rượu dừa theo ba cách. Thứ nhất, uống ở điều kiện bình thường; thứ hai, uống nóng, bằng cách ủ nóng trong lò vi sóng từ 3 – 5 phút hoặc nướng bằng lửa; thứ ba uống lạnh, bằng cách ủ lạnh trước khi uống.

 

5./ Cách bảo quản rượu dừa:

 • Rượu dừa phụ thuộc rất nhiều vào tính tự nhiên của lớp vỏ và lớp cơm dừa tự nhiên, vì thế bất tiện cho việc bảo quản lâu. Phụ thuộc vào nhiệt độ nơi bảo quản mà trái dừa có thể giữ được nhanh hay lâu. Nhiệt độ càng nóng, rượu dừa dễ dẫn đến bay hơi dẫn đến hao rượu.
 • Thời gian bảo quản từ ba tháng tới một năm, tùy thuộc vào nhiệt độ xung quanh. Tốt nhất là được giữ trong nhiệt độ 8 độ C.

6./ RƯỢU DỪA BẾN TRE BÌNH HỒ LÔ TÀI LỘC:

 • Rượu dừa Bến Tre không chỉ là chén rượu, thức uống ngon miệng được cô đặc từ nước dừa nguyên chất mà còn rất tốt cho sức khỏe, hơn hết đây là món quà biếu Tết sành điệu và vô cùng ý nghĩa bạn không thể bỏ qua với những món quà độc đáo dành tặng cho người thân và gia đình với bộ sản phẩm rượu dừa bình hồ lô tài lộc. Không chỉ đẹp từ hình thức, rượu dừa bình hồ lô tài lộc còn mang đến cho quý khách hàng một loại rượu ngon độc đáo và lạ có một không hai.
 • Rượu dừa hồ lô tài lộc được chế biến từ men dừa tự nhiên, theo phương pháp cổ truyền lên men và bảo quản trong trái dừa còn nguyên, nên giúp loại bỏ hoàn toàn các độc tố có hại cho sức khỏe, đặc biệt không chứa hóa chất và chất bảo quản.
 • Rượu Dừa Tài Lộc sẽ mang lại cho quý khách nhiều sự lựa chọn hoàn hảo cho việc tặng quà biếu tết. Với mẫu mã sang trọng độc đáo. Chúng tôi tung ra thị trường sản phẩm độc đáo khi mùa tết cận kề.
 • Những ngày Tết đến, món quà mọi người trao cho nhau không chỉ đơn thuần thể hiện cho tình cảm, lòng hiếu thuận mà còn biểu hiện như một phép cư xử thể hiện cho sự trân trọng và lòng thành của người cho.
 • Trong vô vàn món quà mà mọi người trao tặng nhau thì rượu dừa nổi bật lên như một món quà ấm nồng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong cái thời tiết se se lạnh ngày xuân, những cốc rượu dừa hâm nóng tình cảm gia đình, thổi bùng tình thân. Một chút men rượu dừa thơm nồng ngày Tết sẽ làm ấm lòng người thưởng thức và thể hiện trọn vẹn tấm người cho.
 • Chính vì vậy RICH COCONUT WINE xin trân trọng mang đến cho quý khách các dòng sản phẩm Rượu Dừa Quà Tết đặc biệt được nghiên cứu và thực hiện hoàn toàn thủ công từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, đảm bảo cả về chất lượng tuyệt hảo lẫn hình thức độc đáo lạ mắt mang đầy ý nghĩa.

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

~~~~~

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

ĐŨA GỖ CÂY MUỒNG CAO CẤP

 

ĐŨA GỖ MUỒNG CAO CẤP

+++++

CẦN MỞ ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC!

 


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 


 

I./ SẢN PHẨM ĐŨA GỖ CÂY MUỒNG CAO CẤP
* KHÔNG HOA VĂN ĐẦU VUÔNG:
* MÃ SP: 362
* KÍCH THƯỚC: 24 cm.
* GIÁ BÁN LẺ KM: 45.000 VND / 10 ĐÔI.

II./ SẢN PHẨM ĐŨA GỖ CÂY MUỒNG CAO CẤP
* HOA VĂN DÂY ĐÀN – ĐẦU VUÔNG:
* MÃ SP: 363
* KÍCH THƯỚC: 24 cm.

* GIÁ BÁN LẺ KM: 50.000 VND / 10 ĐÔI.

 


 

ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐŨA GỖ MUỒNG:

 • Sản phẩm được làm từ gỗ cây Muồng: Loại gỗ muồng với những thớ gỗ thẳng màu đen, gỗ nặng và chắc, không bị mối mọt ăn, màu tối nhẹ. Đặc biệt luôn giữ được màu đen tự nhiên trong suốt quá trình sử dụng.
 • Đũa gỗ Muồng khi sử dụng ít cong vênh, không răn nứt, thoát ẩm nhanh, hạn chế tối đa nấm mốc và vi khuẩn lưu trú.
 • Sản phẩm đũa muồng được lựa chọn phôi kỹ lưỡng và quy trình sản xuất ngặt nghèo với máy móc hiện đại.
 • Sản phẩm đũa muồng được đánh bóng tự nhiên, tuyệt đối không dùng sơn hay hoá chất độc hại sơn phủ lên bề mặt sản phẩm.
 • Đũa gỗ muồng Luôn giữ được màu sắc gỗ tự nhiên khi sử dụng qua nhiều năm.

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

 

~~~~~

www.TruongLamSon.com

*******

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

ĐŨA GỖ XƯƠNG GÀ

ĐŨA GỖ XƯƠNG GÀ CAO CẤP

CẦN MỞ ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC!

&&&

 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

)))0(((

I./ SẢN PHẨM ĐŨA GỖ XƯƠNG GÀ CAO CẤP

* KHÔNG HOA VĂN ĐẦU TRÒN:

* MÃ SP: 281

* KÍCH THƯỚC: 24 cm.

* GIÁ BÁN LẺ KM: 20.000 VND / 10 ĐÔI. =>> HẾT HÀNG

 

 

Mr. Trương Lam Sơn

 


 

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

 

)))ooo(((

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

– – – – –

MÓC KHÓA HÌNH THÚ 12 CON GIÁP

MÓC KHÓA HÌNH THÚ 12 CON GIÁP

)))0O0(((

CẦN MỞ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

Tel: 0918 407070

Email: TruongLamSon@gmail.com

Địa chỉ VP: 467E/78 Lê Đại Hành, p11, q11, Tp. Hồ Chí Minh.

 


 

 

MỸ NGHỆ ĐỒ GỖ

SẢN PHẨM MÓC KHÓA HÌNH THÚ 12 CON GIÁP LÀM TỪ GỖ 

* MÃ SP: 370
* KÍCH THƯỚC:  5 x 6 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 8.000 VND

 

 

I./ MÓC KHÓA HÌNH CON CHUỘT – TUỔI TÝ:

 

 

II./ MÓC KHÓA HÌNH CON TRÂU – TUỔI SỬU: 

 

 

III./ MÓC KHÓA HÌNH CON CỌP – TUỔI DẦN:

 

IV./ MÓC KHÓA HÌNH CON MÈO – TUỔI MÃO ( MẸO):

 

 

V./ MÓC KHÓA HÌNH CON RỒNG – TUỔI THÌN:

 

 

VI./ MÓC KHÓA HÌNH CON RẮN – TUỔI TỴ:

 

 

VII./ MÓC KHÓA HÌNH CON NGỰA – TUỔI NGỌ: 

 

 

VIII./ MÓC KHÓA HÌNH CON DÊ – TUỔI MÙI:

 

 

IX./ MÓC KHÓA HÌNH CON KHỈ – TUỔI THÂN:

 

 

X./ MÓC KHÓA HÌNH CON GÀ – TUỔI DẬU:

 

 

XI./ MÓC KHÓA HÌNH CON CHÓ – TUỔI TUẤT:

 

 

XII./ MÓC KHÓA HÌNH CON HEO – TUỔI HỢI:

 

 

 

 

MỸ NGHỆ ĐỒ GỖ

SẢN PHẨM MÓC KHÓA HÌNH THÚ 12 CON GIÁP LÀM TỪ GỖ

* MÃ SP: 370
* KÍCH THƯỚC: 5 x 6 cm.

* GIÁ BÁN LẺ: 8.000 VND


 

LIÊN HỆ:

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

 

))))((((

www.TruongLamSon.com

*********

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

 

Chào bạn

* Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú, tiếp giáp với biển Đông, có bờ biển dài 60 km. Phía bắc giáp tỉnh Tiền Giang, phía tây và tây nam giáp tỉnh Vĩnh Long, phía nam giáp tỉnh Trà Vinh. Từ Thị xã Bến Tre cách Thành phố Hồ Chí Minh không xa lắm tầm 85 km.

* Trong thời Chiến tranh Việt Nam, Bến Tre được coi là quê hương “Đồng Khởi”, mở đầu cho cao trào đấu tranh vũ trang của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam chống chế độ Ngô Đình Diệm, khốc liệt nhất là trong năm 1960.

* Từ xưa Bến Tre có nhiều loại cây ăn trái như cam, quít, sầu riêng, chuối, chôm chôm, măng cụt, mãng cầu, xoài cát, bòn bon, khóm, vú sữa,bưởi da xanh, … trồng nhiều ở huyện chợ lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày và Châu Thành. Ngoài ra huyện chợ lách còn là nơi trồng các loại hoa kiểng, mai vàng, Bonsai, cây kiểng chưng ngày tết … nổi tiếng là nơi cung cấp lớn nhất cả nước.

* Đặt biệt một đặc sản không thề bỏ qua khi bạn đến Bến Tre đó là cây dừa. Cây dừa được trồng ở mọi nơi tỉnh Bến Tre. Nhắc đến tỉnh Bến Tre là người ta nhắc đến xứ dừa. Để tôn vinh cây dừa và quảng bá hình ảnh giá trị kinh tế cao từ cây dừa thì hàng năm tỉnh nhà có tổ chức Lễ hội Dừa. Cho đến nay đã trãi qua 4 kỳ lễ hội dừa rất thành công được tổ chức tại tỉnh Bến Tre.

* Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ IV năm 2015 mang chủ đề “Cây dừa Việt Nam hội nhập và phát triển” vừa kết thúc vào lúc 19 giờ 30 phút tối 13/4/2015. Có hơn 13 đài phát thanh truyền hình trung ương và các tỉnh bạn, quốc tế đã đến để ghi hình, đưa tin, bài về lễ khai mạc thật hoành tráng diễn ra vào tối 7/4/2015.

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hoạt động của Lễ hội Dừa gồm:

1./ Không gian Dừa (Con đường Dừa).

# Không gian dừa, còn gọi là Con đường dừa thu hút khoảng hơn 10.000 người tham quan, vui chơi.

# Con đường Dừa được thiết kế với độ dài 400m, tổng diện tích 14.000m2, tại công viên Cái Cối, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, với ba phần chính gồm không gian trung tâm “Dừa mãi đơm bông,” không gian “Một thoáng quê Dừa” và không gian “Quê Dừa ngày mới.” Trong đó, điểm nhấn là không gian “Một thoáng quê Dừa”.

# Không gian “Một thoáng quê Dừa” hay Xứ dừa ngày xưa, tái hiện hình ảnh bình yên của nông thôn xứ dừa ngày xưa. Lễ hội dừa đã thể hiện xóm nhà dừa, chợ quê, đồng lúa, vườn dừa, cầu tre, bến nước…Hình ảnh Đôi quang gánh, cái rổ tre, trái mít, củ sắn… được bày bán trong các buổi chợ quê.

2./ Khu Ẩm thực Dừa và Triển Lãm Du lịch.

~ Khu vực ẩm thực và triển lãm du lịch với 84 gian hàng ẩm thực mang nét văn hoá ẩm thực đặc trưng của các đơn vị trong và ngoài tỉnh, và 28 gian hàng trưng bày các sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh, trong đó có gian trưng bày sản phẩm du lịch liên kết “Bốn địa phương – Một điểm đến” của 4 tỉnh Long An – Bến Tre – Vĩnh Long – Trà Vinh.

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

~ Đặc biệt là chương trình du lịch xứ dừa đã đưa du khách đến với những điểm tham quan du lịch đầy ắp di sản văn hoá – lịch sử đủ làm say lòng người.

~ Bến Tre là vùng đất sản sinh ra và là nơi yên nghỉ của rất nhiều danh nhân, nhân sĩ, học giả, nhà văn hoá, nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, như Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Phan Văn Trị, nhà bác học Trương Vĩnh Ký, nhà giáo Võ Trường Toản, Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, nữ văn sĩ-nhà báo Sương Nguyệt Anh… và sau này là Trung tướng Đồng Văn Cống, nữ tướng Nguyễn Thị Định, cùng nhiều di tích căn cứ cách mạng trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm… đã tạo nên những tua, tuyến du lịch hấp dẫn trong thời gian diễn ra lễ hội.

3./ Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

4./ Hội chợ Thương mại và Triển lãm sản phẩm dừa.

~ Tại hội chợ thương mại và Triển lãm các sản phẩm dừa thu hút hàng ngàn người tham quan, mua sắm. Các sản phẩm đa dạng từ dừa gồm thủ công mỹ nghệ dừa, dầu dừa nguyên chất, xà bông dừa, kẹo dừa, nước cốt dừa, chỉ xơ dừa, thảm dừa, than gáo dừa, thạch dừa, rượu dừa, dừa xiêm, dừa khô và các sản phẩm làm từ dừa khác ….

5./ Đêm hội Thời trang dừa:

~ Đêm hội Thời trang dừa 8/4/2015 thu hút hơn 200 thí sinh trong tỉnh tham gia dự thi đã trình diễn những kiểu trang phục lạ mắt, hấp dẫn được chế tác từ các vật liệu của cây dừa.

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

LỄ HỘI DỪA TỈNH BẾN TRE LẦN THỨ IV NĂM 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

6./ Chương trình ca nhạc Giai điệu xứ dừa:

~ Chương trình ca nhạc Giai điệu xứ dừa, những rặng dừa quê hương vừa tạo không khí vui chơi trong dịp lễ hội, vừa khơi lại trong tâm thức mỗi người dân Bến Tre ký ức về quê hương xứ dừa một thời mưa bom bão đạn, và ngày nay đang không ngừng xây dựng và phát triển.

7./ Hội thảo:

~ Lễ hội dừa còn có 3 cuộc hội thảo rất có giá trị được các viện, trường, các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức.

** Hội thảo Vai trò tín dụng đối với sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

** Hội thảo liên kết hợp tác phát triển ngành dừa bền vững;

** Hội thảo Du lịch có trách nhiệm – Mối quan hệ và lợi ích.

~ Các hội thảo đã thu hút hàng trăm đại biểu tham dự, đóng góp ý kiến. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu, các học giả, nhà nghiên cứu tại các cuộc hội thảo là vốn quý được Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng tiếp thu, ghi nhận và sẽ nghiên cứu ứng dụng trong thời gian tới nhằm đưa cây dừa, ngành công nghiệp dừa của tỉnh ngày càng phát triển cao hơn.

~ Sau khi kết thúc lễ hội dừa thì các chuyên gia nhận định đây là một kỳ Lễ hội Dừa rất thành công với những sự kiện, hoạt động lễ hội đã diễn ra theo đúng kế hoạch mà Ban tổ chức đã vạch ra. Đây là một kỳ lễ hội xứ dừa mở rộng mà toàn dân trong toàn tỉnh đều tham gia các hoạt động của lễ hội, góp phần tạo nên thành công chung.

~ Ngày hội quê dừa đã diễn ra vô cùng ý nghĩa diễn ra tại khắp 164 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với nhiều trò chơi, cuộc thi mang đậm nét văn hoá xứ dừa, tạo nên không khí lễ hội tràn ngập xứ dừa. Trong kỳ lễ hội dừa thu hút hàng chục ngàn người dân trong tỉnh và du khách du lịch từ các tỉnh về tham gia.

~ Tại lễ bế mạc Lễ hội Dừa, 4 hộ nông dân trồng dừa tiêu biểu nhất tỉnh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh tuyên dương, gồm:

1./ Ông Nguyễn Văn Chúc, ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành;

2./ Ông Nguyễn Thanh Vũ, ấp Phú Đông 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam;

3./ Ông Nguyễn Văn Nhứt, ấp Xương Long, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú;

4./ Ông Võ Văn Ron, ấp Tân Lợi, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

~ Bốn nông dân tiêu biểu trên là những người đã hội đủ 4 tiêu chuẩn khắt khe đối với nông dân trồng dừa là có diện tích canh tác từ 3000 m2 trở lên, đạt hiệu quả kinh tế từ 80 triệu/ha/năm trở lên, áp dụng kỹ thuật canh tác thân thiện môi trường và trồng xen hợp lý, hiệu quả.

# Lễ hội Dừa đã được tổ chức thành công với những kết quả đạt được làm hài lòng tất cả những người tham gia. Nông dân trồng dừa năm nay đã không còn cảnh lo âu vì giá dừa xuống thấp như những năm trước để yên tâm chăm sóc cây dừa vì giá dừa đang trên đà phát triển ổn định. Ngành dừa Bến Tre đang tự tin hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

# Lễ hội dừa lần IV năm 2015 đã thật sự là kỳ lễ hội tôn vinh người nông dân trồng dừa, nhà sản xuất sản phẩm dừa của xứ dừa Bến Tre, là kỳ lễ hội tạo điều kiện cho cây dừa Việt Nam nói chung, Bến Tre nói riêng vươn xa, phát triển lên tầm cao hơn và bền vững hơn.

Chúc bà con Bến Tre làm giàu từ cây dừa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

HOẠT ĐỘNG GIAO HÀNG MỸ NGHỆ DỪA RICH COCO NĂM 2015

MỸ NGHỆ DỪA RICH COCO

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG VÀ GIAO HÀNG NĂM 2015

—0O0—


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%


%%

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

Tel: 0918 407070

000OOO000

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RIC

Connecting friends – Connecting love!

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐÀ PHÁT

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐÀ PHÁT

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐÀ PHÁT

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐÀ PHÁT

Trong những năm gần đây, xu hướng quà tặng du lich và trang trí bằng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa được đông đảo người dân lựa chọn. Nắm bắt thị trường, các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tại Bến Tre đã sáng tạo và ngày càng cho ra nhiều sản phẩm đẹp và độc đáo, với giá cả hợp lý, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của tất cả khách hàng trong và ngoài nước. Read the rest of this entry

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE NGÀY CÀNG HẤP DẪN DU KHÁCH

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE NGÀY CÀNG HẤP DẪN DU KHÁCH

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE NGÀY CÀNG HẤP DẪN DU KHÁCH

THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE NGÀY CÀNG HẤP DẪN DU KHÁCH

Đến Bến Tre, đâu đâu du khách cũng bắt gặp được hình ảnh cây dừa. Cây dừa đã gắn chặt với người dân Bến Tre bao đời nay, từ trong chiến tranh, lao động và sản xuất, để rồi từ cây dừa người dân Bến Tre đã tạo ra những giá trị không chỉ về mặt kinh tế mà kể cả về mặt văn hóa. Dừa được sử dụng trong ẩm thực, trong xây dựng nhà ở, trong thơ ca và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, làm thành những món quà lưu niệm đầy ý nghĩa mỗi khi du khách gần xa ghé thăm Bến Tre.

Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sông nước hữu tình, những vườn cây ăn trái sum suê, cùng các làng nghề thủ công truyền thống đã tạo nên sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Bến Tre có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước với gần 60.000ha, cho sản lượng trên 500 triệu trái mỗi năm, cung ứng cho các thị trường trong và ngoài nước. Khai thác được những tiềm năng thế mạnh từ cây dừa, người dân địa phương đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm mang nét đặc trưng riêng của tỉnh.

Dừa không chỉ cho ta vị ngọt mát của thứ nước uống tinh khiết, thơm ngon, mà còn được chế tạo thành những món đồ thủ công mỹ nghệ thật đẹp mắt, độc đáo và tinh xảo. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ nguyên liệu của cây dừa như: gỗ dừa, gáo dừa, chà, lá, xơ, vỏ, rễ dừa… đã trở thành những sản phẩm đẹp và có giá trị trên thị trường trong và ngoài nước.

Nghề thủ công thủ công mỹ nghệ dừa ở Bến Tre tuy chỉ mới phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng đã trở thành một nghề góp phần tạo dựng công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động ở địa phương, tạo thêm nguồn thu nhập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm giàu cho quê hương.

Bến Tre hiện có đến hàng chục cơ sở làm thủ công mỹ nghệ dừa có quy mô lớn. Mỗi cơ sở trên lại có đến hơn chục cơ sở nhỏ đang hoạt động rải rác đều khắp các huyện. Sản phẩm của các cơ sở này tạo ra được cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước theo đơn đặt hàng, hàng năm các mặc hàng thủ công mỹ nghệ dừa xuất khẩu đi một số nước như: Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Thụy Sĩ,…

Ngoài ra, trong các cuộc hội chợ xúc tiến thương mại du lịch trong tỉnh, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa cũng được giới thiệu đến nhiều du khách, với mục đích đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế, khẳng định được thương hiệu, mẫu mã độc đáo và mở rộng mạng lưới phân phối.

Hiện nay, các sản phẩm thủ công thủ công mỹ nghệ dừa đã được các nghệ nhân sáng tạo nên gần 600 sản phẩm độc đáo, đa dạng từ gỗ dừa như túi xách, ví, đũa, muỗng, mặt nạ, đèn ngủ, búp bê, vỏ đồng hồ, và các con vật trong đời sống hàng ngày,…

Trong các chương trình tour du lịch tham quan sông nước Bến Tre, du khách đến tham quan các cơ sở chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa, tận mắt chứng kiến các công đoạn để tạo nên một sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo và có giá trị mỹ thuật cao. Ở các điểm du lịch đều có các quầy bán hàng lưu niệm trưng bày và giới thiệu đến du khách hàng trăm loại sản phẩm mỹ nghệ khác nhau.

Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa đã góp phần nâng cao giá trị toàn diện của cây dừa Bến Tre, làm phong phú và tô đẹp thêm nét đặc trưng văn hóa dừa trên đất Bến Tre. Hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa đã góp phần giới thiệu hình ảnh xứ dừa Bến Tre đến với bè bạn gần xa trong và ngoài nước, không chỉ làm đẹp cho quê hương xứ dừa, mà cho cả đất nước Việt Nam và có mặt nhiều nơi trên thế giới.

Mong ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa sẽ ngày càng phát triển hơn nữa cũng như tạo ra thêm nhiều tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo để ngày càng vươn xa khắp năm châu

+++++++++++++++++++++++

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA : XU HƯỚNG CHO NGÀNH DU LỊCH

MỸ NGHỆ DỪA : XU HƯỚNG CHO NGÀNH DU LỊCH

MỸ NGHỆ DỪA : XU HƯỚNG CHO NGÀNH DU LỊCH

MỸ NGHỆ DỪA : XU HƯỚNG CHO NGÀNH DU LỊCH

Mua sắm, đặc biệt là mua quà lưu niêm, là một trong những thế mạnh của du lịch. Một trong những kết quả thăm dò về nhu cầu, thị hiếu của du khách thì sau nhu cầu ẩm thực là mua sắm; trong dó mua sắm quà tặng, vật phẩm lưu niệm chiếm tỷ lệ rất cao (80% khách du lịch quan tâm tới điều này).

Đây là lĩnh vực có thể thu được lợii nhuận khá cao, xuất khẩu tại chổ, nó không những mang lại giá trị thương mại mà còn có ý nghĩa văn hóa.

Hiện nay, có rất nhiều nhà sản xuất kinh doanh mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, thực tế sản phẩm mỹ nghệ – quà tặng du lich chưa khai thác hết tiềm năng vốn có, chưa trở thành một trong những mủi nhọn của ngành.

Du khách “chê” hàng lưu niệm vì còn ít về số lượng, nghèo nàn về chủng loại, đơn điệu về mẫu mã, chưa nêu bật được nét văn hóa riêng.

Sản phẩm bán tại các điểm du lịch chỉ xoay quanh: Tranh sơn mài, tranh thêu tay, các sản phẩm làm bằng thổ cẩm; phần lớn “bê nguyên xi” mẫu mã của Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Read the rest of this entry

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶC SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶC SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

Bến Tre là xứ sở của trái dừa, với nhiều loại dừa: dừa ta, dừa dâu, dừa lửa, dừa cỏ, dừa sáp, dừa bị… Dừa xiêm xanh là giống dừa được trồng nhiều. Dừa không chỉ mang lại thứ nước ngọt mát mà từ dừa có thể làm ra các sản phẩm công nghiệp chế biến từ dừa rất đa dạng.

Các nước phương Tây không có trồng dừa, nhưng con người nơi đây coi nước dừa như “nước của sự sống”. Ở Malaysia, dừa là một loại “cây có cả ngàn công dụng”. Còn đối với Philippines, dừa được gọi là “cây của sự sống”. Trong các nghi lễ tôn giáo của đạo Hindu (Ấn Độ), quả dừa được dâng lên các vị thần. Sản phẩm từ dừa là một phần của lễ khai mạc hay khánh thành công trình xây dựng, nhà cửa, tàu bè, v.v..

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

Dừa là vật liệu cho con người làm nhà che nắng, che mưa, là cái nôi cho trẻ thơ, là cái giường cho tuổi già yên giấc ngủ. Trong lúc khốn khó, không chỉ có “cầu tre lắc lẻo”, mà “cây cầu dừa” bắt nối đôi bờ se duyên trai gái và trong thực tế rất vững chãi để nối lại tình làng, nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau.

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

Từ trái dừa con người đã sớm biết kết hợp chất béo của dừa, vị ngọt đậm đà của mía, độ mặn nồng của biển, hòa quyện với hương thơm đồng nội để tạo nên hương vị quê hương.

Tép rang dừa, cá bống kho dừa, mắm chưng với nước cốt dừa, bí rợ hầm dừa… là những món ăn thường nhật khó quên.

Lươn um dừa, ếch, nhái xào dừa, thịt trâu xào lá lốt, thịt bò xào lá cách với nước cốt dừa ngon hết chỗ chê.

Trong những ngày tư, ngày tết, dù nghèo cũng phải có nồi thịt heo kho tàu với dăm ba trứng vịt và tôm lóng, nhưng kho với nước dừa thì càng thấm đậm tình người, tình đất.

Dừa không chỉ góp phần mang đến những món ăn ngon mà còn có thể cho ra rất hiều sản phẩm như: dầu dừa, kẹo dừa, cơm dừa nạo sấy, chỉ xơ dừa, thảm nệm từ chỉ xơ dừa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa từ trái và thân, tàu, bẹ, cọng lá dừa…

Những bàn tay người thợ đã “thổi hồn” vào cây dừa để tạo ra hơn 2.500 sản phẩm mỹ nghệ dừa cho đời từ thân và gáo dừa làm đũa, muỗng, nĩa, đĩa, bình, ly, tách, hộp đựng thuốc, gạt tàn thuốc, gương, lược, túi xách tay, đồi mồi, tôm, cua, ếch, nhái, bình hoa, có cả các loại cúp bóng đá,… trông thật là xinh.

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

Rất khó tưởng tượng nổi ở mỹ nghệ dừa đồ chơi cho trẻ em, ngoài búp bê còn có cả xe lôi có người kéo, đến xe ngựa, xe lôi đạp, xe lôi máy, rồi Vespa, xe Jeep,… ẩn chứa một ý nghĩa thật thú vị: “Ôn lại kiến thức cho đời”.

Từ mỹ nghệ dừa Chà dừa (có người gọi là râu) còn làm sản phẩm lồng đèn, lẵng hoa.

Mo nan dừa làm thuyền hoa.

Cọng lá dừa có giỏ xách, lẵng hoa.

Sơ dừa làm đủ các loại thảm hình thù con thú, con cá.

Trái dừa nào có hình dáng đẹp thì làm 12 con giáp, năm nào con đó, nhưng “lọt vào năm Thìn và Tỵ, với Rồng và Rắn thì dài mà trái dừa lại tròn, phải mất gần 3 năm mới tạo được hình thù.

Từ đó cho ta thấy được nghề thủ công mỹ nghệ dừa rất công phu và những sản phẩm từ mỹ nghệ dừa rất có giá trị nhưng hầu hết các sản phẩm từ mỹ nghệ dừa đều có giá cả rất hợp lý đáp ứng được cho tất cả mọi người

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

Ngoài các sản phẩm từ mỹ nghệ dừa ra thì từ dừa ta còn rất nhiều sản phẩm khác củng được làm từ dừa và các món như: Bánh phồng dừa,rươu dừa,mứt dừa,thạch dừa, chè đậu xanh nước dừa xiêm ,củ hủ dừa, dầu dừa, than hoạt tính, than thiêu kết, sinh tố dừa sáp…. và đặt biệt là đuông dừa rất béo và nhiều dinh dưỡng

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

Đuông là ấu trùng dạng sâu của một số loại bọ cánh cứng, thường sinh sống trong cổ hũ (phần mềm bên trong ngọn) của cây chà là dại, dừa, cau, đủng đỉnh, nói chung là các loại cây thuộc họ Cau.

Đến mùa sinh sản, bọ cánh cứng đục lỗ trên ngọn cây và đẻ trứng vào. Ấu trùng lớn gần bằng ngón tay thì hóa thành đuông có hình dạng giống con sâu béo mập, con đuông non nào cũng ứ sữa, mập tròn và mềm nhũn.

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA VÀ CÁC ĐẶT SẢN TỪ DỪA

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

Chào bạn các bạn !

Chọn được một món quà thật vừa ý đã khó rồi nhưng làm cách nào để tặng món quà đó cho người khác một cách bất ngờ khiến người ấy xúc động và cảm thấy hạnh phúc lại càng khó hơn.

Người ta thường nói câu “của cho không bằng cách cho”, điều đó nói lên rằng dù giá trị của món quà không cao nhưng nếu bạn biết cách tạo ra điểm thu hút qua cách thể hiện thì sẽ nâng tầm giá trị của món quà lên rất nhiều, mang lại niềm hân hoan, thích thú cho người được nhận, cách trình bày, cách tặng cũng quan trọng như chính mục đích của nó.

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

Quả đúng vậy! Với một món quà nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhân dịp các ngày lễ hay sinh nhật, viếng thăm là một cơ hội thể hiện tình cảm chân thành và tấm lòng của bạn.

Ngoài ý nghĩa và giá trị của món quà tặng ra còn một yếu tố nữa quyết định món quà đó có hấp dẫn hay không đó là sự bất ngờ. Người nhận quà phải thật bất ngờ khi nhận gói quà rồi lại thật thích thú khi sử dụng.

Tuy nhiên, ý nghĩa và mục đích tặng quà chẳng nơi nào giống nơi nào. Có những món quà chỉ thuần túy mang ý nghĩa tinh thần. Có những món quà khiến ta vui sướng, có những món quà làm ta ấm lòng… Có những món quà chỉ khiến ta lưu tâm trong chốc lát nhưng cũng có những món quà ta mang theo suốt cả cuộc đời.

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

Có một món quà từ quê hương có thể làm bạn và người nhận quà phải nhớ mãi mà trong những ngày lễ tết hay những mối quan hệ bạn có thể dùng làm quà tặng rất có ý nghĩa trong cuộc sống, đó là những món quà từ mỹ nghệ dừa

Bởi vì mỹ nghệ dừa có nhiều điểm đặt biệt riêng và rất nhiều công dụng rất hữu ích đó là :

Mỹ nghệ dừa đều được làm từ thủ công rất công phu

Mỹ nghệ dừa có rất nhiều sản phẩm khác nhau để lựa chọn

Mỹ nghệ dừa với nhiều sản phẩm được thiết kế độc đáo và sáng tạo

Mỹ nghệ dừa có thể dùng làm vật trang trí

Mỹ nghệ dừa có thể dùng cho các vật dụng gia đình

Mỹ nghệ dừa có thể dùng vào các sản phẩm thời trang

Mỹ nghệ dừa có thể làm thành các dụng cụ massage

Mỹ nghệ dừa có giá cả rất phù hợp vớ nhiều dối tượng

Mỹ nghệ dừa có độ bền rất cao và dễ bảo quản

Có quá nhiều công dụng và những điểm đặt biệt cho nên mỹ nghệ dừa có thể tặng người quen ngay trong những lần tặng quà đầu tiên, bạn không nên quá cầu kỳ cho những món quà tặng điều quan trọng là món quà mỹ nghệ dừa có thể được đón nhận nồng nhiệt

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

Vậy bạn có thể tặng mỹ nghệ dừa cho ai? Đối tượng nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho sếp, lảnh đạo.

Mỹ nghệ dừa cùng làm quà tặng cho người thân trong gia đình: cha, mẹ, ông, bà, cô, chú, anh, em …

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho đối tác.

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho người yêu.

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho đồng nghiệp.

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho bạn bè.

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho nhân viên.

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho vợ, cho ông xã.

Mỹ nghệ dừa dùng làm quà tặng cho các hội từ thiện, ủng hộ người nghèo, bệnh tật …

Mỹ nghệ dừa dùng tặng cho các bé làm đồ chơi

Ngoài ra mỹ nghệ dừa có thể làm quà tặng bất kì ngày nào trong năm như dịp tết, các ngày lễ, sinh nhật, kỹ niệm … thậm chí ngày thường các bạn dùng mỹ nghệ dừa làm quà tặng cho nhau cũng cự kì ấn tượng và sáng tạo.

Quà tặng là vật dẫn đưa tình cảm. mỹ nghệ dừa biểu thị ý nghĩa riêng của người tặng, hoặc là lời cảm tạ, lời chúc phúc, hoặc là tấm lòng hiếu thảo hay tình yêu, sự quan tâm, điều bất ngờ đầu thú vị.

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

MỸ NGHỆ DỪA MÓN QUÀ TẶNG BẤT NGỜ VÀ Ý NGHĨA

Chúc các bạn sẽ luôn thành công,hạnh phúc và vui vẽ với những món quà được làm từ mỹ nghệ dừa

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

 

Trong điều kiện kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ xác định chiến lược kinh doanh phù hợp để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra có sức cạnh tranh với quốc tế.

Việt Nam đang nổ lực xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập vào thị trường thế giới, điều này dòi hỏi các doanh nghiệp đặt biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu phải có các chiến lược xuất khẩu để có vị thế trên thị trường  khu vược và thế giới mang tính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì mặt hàng thủ công mỹ nghệ được coi là mặt hàng xuất khẩu truyền thống và hứa hẹn nhiều phát triển. Theo kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, bằng sự đầu tư cho thiết kế mẫu mã, nguyên liệu, tay nghề của đội ngũ lao động và tổ chức nghiên cứu xu hướng thị trường thì doanh nghiệp ngành hàng thủ công mỹ nghệ đã mở rộng được cánh cửa xuất khẩu vào EU – thị trường nổi tiếng khó tính.

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

 

Theo khảo sát hiện đang có xu hướng khách hàng các nước châu Âu, Mỹ, Nhật… chuyển qua đặt hàng doanh nghiệp VN thay vì trước đó từ Trung Quốc. Theo các khách hàng này, hiện sản phẩm cùng chủng loại, chất lượng từ Trung Quốc có giá cao hơn khá nhiều so với VN.

Hiện người dân châu Âu bắt đầu ưa chuộng đồ nội thất, trang trí mang nét riêng của các nền văn hóa khác nên sản phẩm của các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam… hay Trung Đông đang có cơ hội phát triển tốt.

Đặt biệt với ngành thủ công mỹ nghệ dừa nằm trong Top 11 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa có nhiều kiểu dáng, mẫu mã…. Để mọi khách hàng đều có thể có nhiều sự lựa chọn. Tuy các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa đưoạc sản xuất với các công đoạn công phu nhưng giá cả rất hợp lý nên được rất nhiều người ưa chuộng

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

Một số cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ ở Bến Tre được nhiều du khách yêu thích khi có thể được tận mắt theo dõi qui trình sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ dừa của đôi bàn tay khéo léo từ những nghệ nhân. Mỹ nghệ dừa với những sản phẩm độc đáo và không có những chất độc hạ luôn được đứng vững trong sự lựa chọn của nhiều người và nhiều quốc gia trên thế giới

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

MỸ NGHỆ DỪA VÀ XU HƯỚNG XUẤT KHẨU

Ngành nghề mỹ nghệ dừa đang trên đà phát triển rất mạnh, có thể cạnh tranh với những sản phẩm của các nước trên thế giới vì không chỉ đẹp và độc đáo về mẫu mã mà còn có giá cả rẻ hơn các mặt hàng của các nước khác. Chúc các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ dừa và bà con Bến Tre sẽ thành công với những mô hình thủ công mỹ nghệ dừa độc đáo, sáng tạo. Mang lại nguồn thu nhập và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ ra nhiều nước

 

 

#################################

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 

Chào các bạn sau đây tôi xin giới thiệu sơ về quy trình tạo ra sản phẩm mỹ nghệ dừa

 • Nguồn gốc sản phẩm mỹ nghệ dừa

Tại các vùng duyên hải nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, chúng ta đều có thể bắt gặp hình ảnh cây dừa.

Cây dừa có thể tự mọc hay do sự trôi dạt trái vào bờ hoặc do người dân trồng.Tại Việt Nam, dừa được trồng nhiều ở rất nhiều nơi từ Bắc chí Nam và nhất là các vùng duyên hải. Tỉnh Bến Tre có diện tích trồng dừa lớn nhất nên được mệnh danh là “xứ dừa”.

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Cây dừa từ lâu đã trở thành biếu tượng tại đây.Tất cả các phần của quả dừa, cây dừa và kể cả bộ rễ của dừa đều có thể được sử dụng. Dừa còn là loại cây cho quả tương đối nhiều (tới khoảng 76 quả mỗi năm); Từ cây Dừa, ta có thể tận dụng để làm ra nhiều sản phẩm khác nhau như dầu dừa, nước cốt dừa, ….. cho đến các sản phẩm mỹ nghệ từ dừa.

Hình ảnh cây dừa đang say trái

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 • Nguyên liệu sản phẩm mỹ nghệ dừa

Từ quả dừa có thể lấy xơ dừa, gáo, vỏ dừa. Gáo dừa khô được dùng làm gáo múc nước và là nguyên liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ dừa. Xơ dừa được dùng làm dây thừng, chão, thảm, bàn chải, khảm thuyền cũng như làm vật liệu lèn; Vỏ và xơ dừa có thể làm nguồn nguyên liệu làm thảm, đồ mỹ nghệ.Gỗ dừa có thể dùng làm đồ mỹ nghệ dừa hoặc làm vật liệu cho một số công trình xây dựng, làm trống, thùng chứa hay các loại xuồng nhỏ….

Hình ảnh sơ chế gáo dừa

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 • Qui trình chế tác mỹ nghệ từ dừa

Quy trình chế tác tạo sản phẩm mỹ nghệ dừa thông thường phải trải qua nhiều công đoạn, với những qui định riêng, tuỳ thuộc vào nguyên liệu và loại sản phẩm mỹ nghệ dừa:

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Trong công đoạn chà nhám, đánh bóng các sản phẩm mỹ nghệ dừa có thể đính kèm thêm một số chi tiết (tuỳ theo loại sản phẩm) để hoàn thiện sản phẩm.

Hình ánh một số sản phẩm mỹ nghệ dừa hoàn thiện

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

MỸ NGHỆ TỪ DỪA VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

 Các sản phẩm mỹ nghệ dừa đều được làm rất công phu và sáng tạo,ngoài ra giá cả các sản phẩm mỹ nghệ dừa đều có giá cả rất phải chăng. Sản phẩm mỹ nghệ dừa được rất nhiều khách du lịch và du khách nước ngoài chọn mua và yêu thích với độ bền,đẹp . Ngoài ra các sản phẩm mỹ nghệ dừa còn phong phú và nhiều mẫu mã

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

 

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Vùng đất Bến Tre đang có diện tích đất trồng dừa rất lớn khoảng 45.000 ha, với sản lượng trên 311 triệu trái một năm. Cây dừa ngoài việc thu hoạch trái người dân nơi đây đã biết biến dừa thành nhiều sản phẩm kinh tế cao.

Không chỉ làm ra kẹo dừa nổi tiếng, từ chiếc gáo dừa đơn sơ người dân Bến Tre còn có thể cắt ghép thành những tác phẩm mỹ nghệ dừa với nhiều sắc màu đen, trắng, vàng, nâu,… rất đặc biệt. Gáo dừa còn được các nghệ nhân Bến Tre làm thành nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác như: tranh ghép gáo dừa, túi xách, ví, kẹp tóc, nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, mặt nạ …

Ngoài ra, những mặt hàng thiếu yếu trong sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng được các nghệ nhân biến tấu, sáng tạo thành: đũa ăn của người Việt, đèn ngủ, đèn lồng, thảm… Tất cả các sản phẩm mỹ nghệ dừa đều được làm thủ công, rất công phu và tinh tế.

Các bộ phận của cây dừa như gáo dừa, gỗ dừa, lá dừa, xơ dừa, cọng dừa… đều được tận dụng tối đa để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa độc đáo. Như cọng dừa ngày xưa chỉ dùng bó chổi, nay qua bàn tay khéo léo của người thợ được đan thành những chiếc lẵng hoa, giỏ đựng quà, đựng rượu xinh xinh. Cọng dừa còn có thể biến thành những chiếc đèn với kiểu dáng đa dạng: đèn lồng, đèn bàn …

Nhưng hầu hết các tác phẩm mỹ nghệ từ đừa được làm chủ yếu từ gáo dừa. Nhân dịp Lễ hội Làng nghề, phố nghề khai hội ở Hà Nội, những nghệ nhân Bến Tre đã mang tới các sản phẩm mỹ nghệ làm dừa rất độc đáo và tinh tế

Và sau đây là một số hình ảnh các sản phẩm mỹ nghệ dừa của tỉnh Bến Tre:

Mỹ nghệ dừa với giỏ, bình hoa … đều được chạm trổ tạo hình tinh tế

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Mỹ nghệ dừa với chiếc đèn ngủ làm từ dừa vẫn mang được vẻ đẹp hiện đại, độc đáo

 

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Mỹ nghệ dừa với những chiếc lồng đèn độc đáo được tận dụng từ gáo dừa, gỗ dừa…

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Mỹ nghệ dừa làm chiếc đồng hồ để bàn này có thể chạy như những chiếc đồng hồ khác, nhưng đặc biệt hơn bởi vỏ bọc bằng gỗ dừa độc đáo bao quanh

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Mỹ nghệ dừa với bộ bình trà,ly trà từ gỗ dừa với nhiều kiểu dáng, màu sắc

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Mỹ nghệ dừa với những con rồng cũng được làm từ chất liệu giản dị của xứ Dừa.

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Mỹ nghệ dừa với những con vật ngộ nghĩnh, đồ dùng trong sinh hoạt gia đình, đồ lưu niệm… cũng được chế tác rất độc đáo.

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

Đặc biệt,mỹ nghệ dừa với những chiếc thảm được làm từ xơ dừa được rất nhiều người trong nước và nước ngoài ưa chuộng.

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

MỸ NGHỆ DỪA BẾN TRE TRÊN ĐẤT THỦ ĐÔ

 Các sản phẩm mỹ nghệ dừa đều phong phú và đa dạng với nhiều mẫu mã độc đáo và các sản phẩm mỹ nghệ dừa có độ bền rất cao

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Đã từ lâu cây dừa đã xuất hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới và không phải ngẫu nhiên mà ở Philippine người ta gọi cây dừa là “cây của sự sống”. Ở Mã Lai, dừa được gọi là “cây có ngàn công dụng”. Còn ở xứ dừa của Việt Nam, dừa có đến hàng trăm công dụng. Qua những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân , từ thân cây dừa, gáo dừa, trái dừa, vỏ dừa, chà dừa, cọng dừa, nan dừa… đã trở thành những tuyệt tác mỹ nghệ  dừa độc đáo

Kể bao nhiêu cho hết những mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa đã ra đời. Từ đồ dùng trong nhà bếp, bàn ăn, phòng ngủ, phòng khách, lược cho phái đẹp, gậy cho người già cho đến những đồ vật biểu tượng mang tính nghệ thuật, thẩm mỹ và đậm chất triết lý.

Ngày nay, những sản phẩm mỹ nghệ dừa của Bến Tre đã được xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia, Lào và nơi xa hơn là Mỹ, Pháp, Canada, Úc… Giá trị kinh tế của hàng thủ công mỹ nghệ dừa mang lại lợi ích ngày càng đáng kể cho người lao động như giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần làm giàu cho quê hương.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Bến Tre hiện có đến hàng chục cơ sở làm thủ công mỹ nghệ dừa có tầm cỡ và sản phẩm xuất khẩu đi nhiều nước của Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ.

Ngoài ra, còn có loại hình doanh nghiệp hợp tác xã khác được thành. Mỗi cơ sở trên lại có đến hơn chục chi nhánh đang hoạt động rải rác đều khắp các huyện.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Ngoài ra nhằm tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa mới, có tính sáng tạo, tôn vinh các giá trị văn hóa của ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa trong và ngoài tỉnh; đồng thời, khuyến khích các nghệ nhân, thợ thủ công, nhà sản xuất và người yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ dừa sáng tạo ra những mẫu mã sản phẩm mới, độc đáo, góp phần phát triển nghề thủ công mỹ nghệ dừa ngày càng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong các kỳ FESTIVAL Dừa còn tổ chức các cuộc thi “Sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa Cuộc thi không chỉ góp phần tạo ra phong trào thi đua trong lao động sản xuất, thúc đẩy quá trình phát triển tiểu thủ công nghiệp, duy trì phát triển nghề truyền thống địa phương mà còn là dịp để các nghệ nhân giao lưu và học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo nhiều mẫu mã sản phẩm mỹ nghệ dừa mới, độc đáo, tiêu biểu của địa phương,…

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

Hiện nay, mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa có mẫu mã đa dạng, giá cả dao động từ vài ngàn đến vài chục triệu đồng/sản phẩm. Tuy nhiên, để mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa có điều kiện vươn xa trên thị trường, bên cạnh việc hỗ trợ của các ngành, các cấp, đòi hỏi, các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa phải đặt “chữ tín” lên hàng đầu, nâng cao số lượng và quan tâm đến chất lượng. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng và tất yếu mà các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ dừa ở Bến Tre cần hướng đến.

Xin chúc bà con xứ dừa Bến Tre ngày càng phát triển hơn với ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa để làm giàu cho quê hương và mang những sản phẩm mỹ nghệ dừa đến các nước gần xa trên thế giới

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ TỪ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Dừa không chỉ có ở vùng đất Bến Tre, mà còn có ở một số tỉnh khác của Miền trung và Miền tây. Nhưng có lẽ cây dừa chưa thích nghi, phát triển nhiều chủng loại và tốt tươi như ở Bến Tre. Và cũng chẳng ai biết rõ dừa đến ở đây tự bao giờ. Có thể khẳng định Bến Tre có diện tích trồng dừa lớn nhất nước. Chắc vì vậy mà người dân Việt Nam lại nói “Thấy dừa thì nhớ Bến Tre”.

Cây dừa đã tồn tại rất lâu trên mãnh đất Bến Tre và gắn bó với biết bao thế hệ sống nơi đây và cũng có lẽ từ nhiều câu chuyện, nhiều bài thơ đã được viết gắn liền người dân Bến Tre với cây dừa, vì thế hễ thấy cây dừa lại nhớ Bến Tre.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Dừa Bến Tre nó không chỉ bị hấp dẫn bởi hương vị ngọt, thơm của trái dừa, mà nó còn tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa được làm từ cây dừa, trái dừa, gáo dừa…. rất độc đáo để mọi người được chiêm ngưỡng. Từ xưa đến nay rất ít loại cây trồng nào có giá trị sử dụng như cây dừa, từ thân, cọng, bẹ dừa, lá… đều có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, làm ra nhiều loại sản phẩm cho người tiêu dùng và xuất khẩu.

Có thể nói cái gì dính dáng đến cây dừa, ngay cả những phế phẩm tưởng chừng như bỏ đi, nhưng khi qua sự khéo léo sáng tạo của người dân Bến Tre, đã trở thành những sản phẩm mỹ nghệ dừa rất có ích cho cuộc sống.

Đặc biệt, với óc sáng tạo kết hợp với đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Bến Tre, hàng trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa đã được cho ra đời. Cây dừa là một loại cây trồng để ăn trái, do vậy khi dùng gỗ dừa làm hàng thủ công mỹ nghệ phải chọn từ những cây dừa từ 40 – 50 năm tuổi trở lên mới có độ cứng đặc trưng và làm nên những hàng thủ công mỹ nghệ rất độc đáo, bắt mắt. Đặc biệt là xớ gỗ rất độc đáo mà các loại gỗ khác không có.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Sau khi được gia công ở công đoạn tạo hình, phải tiếp tục xử lý ẩm, mối, mọt. Bằng những công nghệ và vệ sinh cho phép hàng loạt sản phẩm mỹ nghẹ dừa được ra đời như vật dụng gia đình, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm.

Một đặc trưng khác từ đồ thủ công mỹ nghệ dừa, hầu hết những phế phẩm thu được từ cây dừa đều có thể tận dụng để sản xuất ra những món hàng lưu niệm, trang trí lạ mắt và mang nét đặc trưng riêng của người dân Bến Tre.

Như cọng lá dừa, vật liệu tưởng chừng như bỏ đi ấy, hay từ xưa chỉ dùng làm nhiên liệu nấu bếp của các chị em phụ nữ nông thôn Bến Tre, qua sáng tạo người dân đã tận dụng và tạo nên những giỏ bằng cọng dừa dùng để cắm hoa, tạo nên những giỏ hoa xinh xắn làm quà tặng trong những dịp lễ tết, hay trang trí tại những nơi trang trọng trong gia đình, nhà hàng,… và cả trong khách sạn

Chà dừa nơi những trái dừa được gắn liền với thân mẹ, sau khi làm tròn vai trò kết nối để nuôi sống những trái dừa, chà dừa sẽ được những người thợ phơi khô, sơn màu hoặc đánh dầu bóng, kết thành những giỏ hoa, lồng đèn trang trí thật lạ mắt vá độc đáo.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Những trái dừa Bến Tre trái nào có hình dáng đẹp thì sẻ được làm mười hai con giáp, trái dừa (điếc) dừa xấu thì làm giò lan, tổ chim, trái dừa điếc cũng làm được biểu tượng trái bóng bầu dục và hình thù ngộ nghĩnh

Còn xơ dừa khi được tách ra từ vỏ của trái dừa, sau khi được làm sạch, se sợi sẽ được kết lại làm đủ các loại thảm hình thù con thú, con cá, không chỉ sử dụng trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Gáo dừa ngoài việc sử dụng làm than hoạt tính, nhiên liệu, sau khi được xử lý, đánh bóng, cắt nhỏ tùy theo yêu cầu của sản phẩm, qua đôi bàn tay của người thợ sẽ kết thành những mặt hàng mỹ nghệ dừa như túi xách xinh xắn cho chị em phụ nữ, kết hợp với gỗ dừa sẽ tạo thành những chiếc xe, chiếc thuyền và những món quà kỷ niệm xinh xinh khác.

Hiện tại chỉ tính gỗ dừa, gáo dừa đã có hơn năm trăm mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa độc đáo như: Bình trà, tách uống trà, nhạo rượu, ly uống rượu, chén, tô, đũa, dĩa, muỗng, nĩa, giá xúc cơm, sạn dùng cho chảo không dính, bình hoa, hộp đựng danh thiếp, hộp dựng nữ trang, hộp thuốc lá, gạt tàn, chân nến, xe xích lô, xe ô tô, dụng cụ matxa, đồi mồi, búp bê, cúp bóng đá, hồ lô, tôm, cua, gà, cá, ếch, cò, lồng đèn, giỏ xách,…. Mỗi mặt hàng mỹ nghệ dừa có nhiều mẫu mã khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng, với không gian và với môi trường.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Mọi người ai cũng có thể mua để trang trí và sử dụng trong nhà bếp, bàn ăn đến phòng ngủ, phòng khách sang trọng; đồ chơi của em bé, đến trâm cài, lược chải tóc cho phụ nữ, cây gậy cho người già, từ trong nhà đến những nơi sang trọng.

Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa không chỉ sử dụng trong nước, mà nay đã vươn xa đến tay người tiêu dùng ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Mỹ, Nhật,…thông qua hình thức xuất khẩu và du lịch.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Ở Bến Tre, chưa có tên riêng của Làng nghề thủ công mỹ nghệ từ dừa, mà chỉ có tên Làng nghề Tiểu thủ công nghiệp ở xã Phước Long, Làng nghề đan giỏ cọng dừa ở xã Hưng Phong (Cồn Ốc), nhưng trong những làng nghề này đều sản xuất ra những mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa.

Ngoài ra, ở Bến Tre cũng có nhiều hộ gia đình tự sản xuất để bán hoặc làm vệ tinh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, các Công ty Xuất khẩu hàng thủ công.

Hàng thủ công mỹ nghệ dừa ở Bến Tre còn được sản xuất ở khu du lịch Cồn Phụng (thuộc ấp Tân Vinh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Vì vậy, khi đến tham quan Cồn Phụng, sau khi đã tìm hiểu về Đạo Dừa, du khách có thể tản bộ dọc trên tuyến đường nối dài từ đầu cồn đến cuối cồn.Trên đường đi, sẽ nhìn thấy các gian hàng lớn, nhỏ được bày trí hai bên đường với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa rất độc đáo và sáng tạo.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Bên trong những ngôi nhà ấy là nơi những người dân sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa để bán cho khách du lịch. Những sản phẩm chính ở Cồn Phụng là sản phẩm được làm từ thân dừa, gáo dừa. Đến đây, mọi người có thể tìm hiểu các khâu sản xuất để tạo nên sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm lưu niệm từ cây dừa.

Khác với Cồn Phụng, làng nghề ở Cồn Ốc thuộc xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, ngoài sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ dừa từ thân cây dừa và gáo của trái dừa, làng nghề ở Cồn Ốc còn cho ra đời những sản phẩm mỹ nghệ dừa được làm từ cọng lá dừa, chà của buồng dừa.

Có thể nói từ cây dừa của xứ Bến Tre, từ những phần chính cho đến cả những phần phụ của cây dừa, đã góp phần và cho ra đời rất nhiều những sản phẩm mỹ nghệ dừa rất độc đáo, hấp dẫn. Những người thợ thủ công ở xứ dừa Bến Tre với đôi bàn tay khéo léo, cùng với đa dạng ý tưởng sáng tạo đã tạo nên phong phú những sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ dừa có tính nghệ thuật cao.

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

MỸ NGHỆ DỪA : HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CÓ TÍNH NGHỆ THUẬT CAO

Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa đã góp phần nâng cao giá trị toàn diện của cây dừa Bến Tre; làm phong phú và tô đẹp thêm nét đặc trưng văn hóa dừa trên đất Bến Tre.

Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa đã góp phần giới thiệu hình ảnh xứ dừa Bến Tre đến với bè bạn gần xa trong ngoài nước. Những sản phẩm mỹ nghệ dừa không những chỉ làm đẹp cho đời, cho quê hương xứ dừa, mà cho cả đất nước Việt Nam và có mà còn có mặt nhiều nơi trên thế giới.

Kính chúc bà con Bến Tre sẽ có thêm nhiều mặt hàng mỹ nghệ dừa mới và độc đáo hơn nữa và phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa ngày càng vươn xa hơn nữa

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

Nằm giữa vùng sông nước mênh mông của Đồng bằng Sông Cửu Long nơi hội tụ của 3 cù lao lớn. Bến Tre như một cái quạt xòe ra với những nan quạt là những con sông lớn, nhỏ. Với sắc thái địa lý khá đặc biệt với những phần đất không bị nhiễm mặn.

Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi và vùng đất này trở nên hấp dẫn hơn với những vườn trái cây ngon ngọt và những vườn hoa, cây cảnh lộng lẫy nhất nhì Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

 

Ta thấy đâu đây vẻ đẹp lấp lánh của những rặng dừa như bài thơ của một nhà thơ đã viết về quê hương anh:

Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi
Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
Ta nghe gió ngàn xưa đang gọi
Xao xác lá dừa hay tiếng gươm khua

Đúng như câu thơ khi đi trên con sông Hàm Luông rộng mênh mông, với hai bên bờ xanh biếc những hàng dừa đứng hiên ngang. Bến Tre quả là xứ dừa với những đảo dừa mát rượi và từ đó người đân Bến Tre củng đã bắt đầu biết khai thác những giá trị cao quý từ cây dừa.

Dừa không chỉ mang lại cho ta thứ nước ngọt mát mà còn có thể chế biến để thành những món đồ thủ công mỹ nghệ dừa tuyệt đẹp và tinh xảo

Trước những năm 1975, ở Bến Tre nghề sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu dừa chưa thành một nghề chính thức, chỉ có một số người dân có năng khiếu tự làm mỹ nghệ dừa để trang trí trong nhà hoặc để biếu tặng người thân.

Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, những người dân Bến Tre bắt tay vào việc khôi phục lại những vườn dừa đã bị tàn phá trong chiến tranh và phát triển những ngành nghề truyền thống liên quan đến mỹ nghệ dừa.

 

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

Những người dân xứ dừa với đôi bàn tay khéo léo, tài hoa cộng với óc thẩm mỹ đã tạo dựng nên một ngành nghề mới, biến những thứ có giá trị thấp của cây dừa như gáo dừa, cọng lá dừa, chà dừa… thành những sản phẩm mỹ nghệ dừa đặc sắc, độc đáo với hàng trăm mẫu mã phong phú, nhiều tác phẩm độc đáo có mặt trên thị trường trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu ra cả nước ngoài.

Ngoài ra, các làng nghề thủ công mỹ nghệ dừa cũng trở thành điểm thu hút rất khách du lịch trong và ngoài nước.

 

Từ chiếc gáo dừa thô đơn sơ người ta có thể cắt ghép thành những tác phẩm mỹ nghệ dừa với nhiều sắc màu đen, trắng, vàng, nâu,… rất đặc biệt. Tranh ghép từ gáo dừa trở thành quà tặng mang nhiều ý nghĩa cho các đoàn khách quý.

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

Từ nguyên liệu gáo dừa, người ta còn sản xuất ra những mặt hàng thủ công mỹ nghệ dừa như túi xách, ví, kẹp tóc, mặt dây chuyền, nhẫn, mặt nạ, đèn ngủ, thiệp chúc mừng, búp bê, con ba ba, con cua, tôm, cá, vỏ đồng hồ,…

 

Cọng dừa ngày xưa chỉ dung để bó chổi, ngày nay qua bàn tay khéo léo của người thợ thủ công được đan thành những sản phẩm mỹ nghệ dừa như chiếc lẵng hoa, giỏ đựng quà, đựng rượu xinh xinh. Cọng chà dừa có thể biến thành những chiếc lồng đèn với kiểu dáng đa dạng.

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

Chiếc mo nang từ bao đời chỉ dùng làm dụng cụ hốt tro, hốt rác nay trở thành chiếc thuyền chở những bông hoa xinh xắn.

Quả dừa “điếc” (dừa lép) cũng được các nghệ nhân tạo thành hình người, hình thú rất ngộ nghĩnh sáng tạo.

Nhen dừa (lớp lưới bao bọc giữa các bẹ dừa) làm thành những tác phẩm mỹ nghệ dừa như mũ, túi xách, may dép…

Xơ dừa dệt thảm, cuộn làm tổ chim được khách nước ngoài ưa chuộng.

Gỗ dừa làm thành tác phẩm mỹ nghệ dừa như bình trà, bình rượu, lọ hoa, hộp nữ trang…

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

MỸ NGHỆ DỪA : NGHỀ THỦ CÔNG CỦA NGƯỜI DÂN BẾN TRE

Người dân Bến Tre ngày thêm yêu quý thêm cây dừa qua những khám phá mới lạ về lợi ích và công dụng cũng như các sản phẩm mỹ nghệ dừa của cây dừa trong đời sống.

Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, để phát triển bền vững, lâu dài, các nghệ nhân xứ dừa hiện đang miệt mài tìm tòi, cải tiến, sáng tạo các mẫu mã, kiểu dáng, tìm cách kết hợp nguyên liệu từ dừa với các nguyên liệu khác như mây, tre, lá để nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm mỹ nghệ dừa.

Nghề thủ công mỹ nghệ dừa tuy chỉ mới phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng đã trở thành một nghề “xóa đói giảm nghèo”, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động.

Tuy nhiên, muốn tạo thương hiệu, tạo chỗ đứng vững chắc cho ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa trên thị trường thì các cơ sở thủ công mỹ nghệ dừa cần có sự đột phá trong khâu sáng tạo mẫu mã, cần có những nhà tạo mẫu chuyên nghiệp để giúp sức cũng như đầu tư nghiên cứu thị trường.

Mong ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa ngày càng phát triển hơn nữa cũng như cho ra thêm nhiều tác phẩm thủ công mỹ nghệ dừa độc đáo và sáng tạo để mang ngành nghề thủ công mỹ nghệ dừa vương xa ra bạn bè thế giới

 Chúc người dân Bến Tre ngày càng giàu mạnh!

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

%d bloggers like this: