MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

 

Sàn phẩm Thủ công mỹ nghệ dừa được làm từ xơ từ trong trái của cây dừa. Xơ dừa được lấy từ trong trái dừa rất kỳ công từ việc lấy xơ, tẩy xơ, phơi nắng,….

Sau đó, xơ dừa lại được đan dệt rất thủ công và tỉ mỉ thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ dừa hoàn chỉnh cho ra những tấm thảm chùi chân với nhiều hình dạng khác nhau và nhiều hình con vật rất ngộ nghĩnh và độc đáo !

  • Sau đây là một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ xơ dừa

MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA
MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

 MỸ NGHỆ DỪA : sản phẩm thảm hình thú

 

MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA
MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA : sản phẩm thảm hình thú

 

MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA
MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA : sản phẩm thảm hình thú

 

MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA
MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA : sản phẩm thảm chùi chân

 

MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA
MỸ NGHỆ DỪA : CÁC SẢN PHẨM TỪ XƠ DỪA

MỸ NGHỆ DỪA : sản phẩm thảm chùi chân

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mr. Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

 

www.TruongLamSon.com

****************

Cty TNHH BE THE RICH

Connecting friends – Connecting love!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.